Toskové a Gegové v Albánii a etnické cítění albánských komunit v okolních státech

albanci

Miloš Jodas Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol Email: miljodas@gmail.com Hlavním cílem této studie je odpovědět na dvě výzkumné otázky. Existuje rozdělení Albánců na Tosky a Gegy, nebo jde o konstrukt, který v životě dnešních Albánců nehraje roli? Druhá otázka zní: Má albánská komunita v Makedonii secesistické tendence? Následuje několik…

Život turecké minority v Řecku z pohledu každodennosti

Turci

Alena Höfrová*, Kristina Bredárová**, Vendula Kadlecová** *Clemson University, E-209 Martin Hall, Clemson, SC 29634, South Carolina, USA **Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol Email: *alca.hofrova@seznam.cz; **krista.bredarova@gmail.com; **VendulaK@seznam.cz Abstract Otázka řecko-tureckých vztahů sahá hluboko do minulosti. Je svázána s bojem o teritorium a s odlišností obou etnik. Tyto vztahy jsou navíc…

Toskové a Gegové v Albánii a jejich pohled na Albánce v okolních státech

Albánci

Petr Müller Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol Email: petrmuller7@seznam.cz Abstract Albánská menšina (v Kosovu se jedná o většinu) bývá v zemích sousedících s Albánií často vnímána jako „problém“. Nedávný konflikt v Kosovu patří mezi nejhorší etnické konflikty, jaké Evropa zažila v posledních desetiletích. Slovanští obyvatelé zemí sousedících s Albánií se často obávají toho, že…

Prolínání subkultur: příklad burlesky

burleska

Veronika Němcová Fakulta humanitních studií UK v Praze, José Martího 31, 162 52 Praha 6 email: veru-nemcova@seznam.cz Abstract Satirická a parodická vystoupení propojena s odhalenými ženskými křivkami v podobě uměleckého striptýzu obohacená o hudbu, tanec, zpěv, tak lze ve zkratce vymezit burlesku včetně toho, co ji vystihuje – elegance, decentnost a humor. Ve třicátých letech…

Svoboda médií v Thajsku

Thajsko

Lucie Cvachová FGES – Licence Gestion, Economie & Sciences, Université catholique de Lille, 60 Boulevard VAUBAN, 59016 Lille email: lucie.cvachova@gmail.com Abstract Média v dnešní době zaujímají bezesporu velmi důležitou roli. Jsou základním a často i jediným zdrojem informací, podle kterého si jedinec či celá společnost utvářejí názor o dění kolem sebe. Proto je důležité média…

Jihokorejská kulturní specifika

Korea

Pavel Hanuš Ernst & Young, Na Florenci 2116/15, 110 00 Prague 1, Czech Republic email: Pavel.Hanus@cz.ey.com Abstract V dnešní době stále silněji nabývá na významu porozumění korejské kultuře a způsobu komunikace, jelikož zájem Korejců o Českou republiku neustále vzrůstá. V opačném směru je zatím zájem opatrnější, ale také zde je patrný rychle rostoucí trend. První…

Zaměření časopisu
Aims and scope

Cílem časopisu Kulturní studia je prezentovat výsledky výzkumů v oblasti kulturních studií a obecně v rámci sociálních a humanitních věd. Preferované příspěvky jsou na základě vlastního terénního výzkumu s použitím kvalitativních výzkumných metod. Časopis se zaměřuje na publikování statí týkajících se kolektivní identity a kolektivní paměti, etnicity, národnostních menšin, každodenního života.

Prostorová a sociální dimenze arabského tržiště

Súq

Helena Hanzlíčková Ústav etnologie Filosofické fakulty UK v Praze Institute of Ethnology, Faculty of Arts, Charles University in Prague Abstract Tržiště, v arabštině سوق [súq], známější je perský ekvivalent bāzār [bázár], je bezesporu jedním z nejcharakterističtějších rysů měst i venkovských lokalit arabsko-islámského světa. Bázár může být v první řadě interpretován jako ekonomický fenomén, symbol tradice…

Slezská identita z perspektivy mezigeneračního srovnání na území regionu Opavsko

slezské erby

Lenka Klečková Předkládaná studie se v obecné rovině zabývá fenoménem lokálních identit. Tato problematika je sledována na příkladu „slezanství“ z pohledu mezigeneračního srovnání. Mým záměrem je zjistit, jaké atributy formovaly a doposud formují slezskou identitu napříč generacemi. Dále si také pokládám otázku, zda dochází k mezigenerační transmisi této specifické lokální identity. K získání stěžejních informací…

Stereotypizace Romů a Vietnamců v české společnosti

Romové + Vietnamci

Štěpán Bezouška Tato studie se soustředí na otázku stereotypních obrazů, které majoritní česká společnost konstruuje o dvou vybraných národnostních menšinách. Zaměřil jsem se na skupiny, které patří v tomto ohledu mezi nejvíce zatížené – Romy a Vietnamce. K vytváření a šíření negativních heterostereotypů přispívají významnou měrou mimo jiné média. O Romech informují často v souvislosti…