Hlavní projevy etnické identity Galicijců

galicijci

Tato studie se zabývá menšinou Galicijců ve Španělsku a hlavními prvky, které utváří jejich etnickou identitu. Jedinečnost této etnické minority žijící na severovýchodě Pyrenejského poloostrova bývá nejvíce spojována s její specifickou a zajímavou kulturou, tradicemi, historií i vlastním jazykem, v tomto případě galicijštinou. Výběr tématu a většina informací obsažených v této práci mají původ ve…

Specifika sovětské kolektivizace se zaměřením na Střední Asii

DSCF3571a

Cílem předkládaného příspěvku je přiblížit poměrně málo známý proces kolektivizace v sovětské Střední Asii a především na příkladu Kazachstánu ukázat na specifika této části sovětské zemědělské kolektivizace. Při získávání výsledků byly použity metody kvantitativní i kvalitativní. Kvantitativní údaje týkající se statistických údajů kolektivizace v Sovětském svazu jsou přebírány z publikací, které již hodnotí prováděnou kolektivizaci…

Pohřbívání v židovské kultuře jako souhrn sociálně-náboženských funkcí a jejich proměna v čase

pohřbívání

Tento článek je zaměřen na pohřbívání v židovské kultuře jako souhrn sociálně-náboženských funkcí. Snahou je objevit skryté funkce a smysl rituálu pohřbívání na základě funkcionalistické teorie B. Malinowského, jež je nastíněna v prvních kapitolách. Dále je zaměřen zejména na pohřební bratrstvo Chevra kadiša, které funguje uvnitř židovských společenství po celém světě a hraje po řadu…

Jan Pargač: In memoriam

pargač

Miloš Tomandl S hlubokou lítostí a zármutkem oznamuji akademické obci, že nás dne 5. září 2015 náhle a nečekaně opustil pan PhDr. Jan Pargač, CSc. Úmrtí blízkého člověka je pro pozůstalé vždy bolestné a v případě laskavého kolegy a drahého přítele ještě bolestnější. Při formulování následujících řádků se jen s obtížemi bráním dojetí a těžce…

Generační rozdíly ve vnímání identity Basků na území Španělska

Basque_People

Tato studie je zaměřena na Basky, zabývá se vnímáním jejich národní identity a generačními rozdíly, patrnými v mnoha oblastech. Text byl zpracován na základě dlouhodobějšího terénního výzkumu, probíhajícím především na španělském území Baskicka, a to v regionu Euskadi, provincii Bizkaia, v rámci projektu Pestrá Evropa a z následující diplomové práce autorky této studie. Vývoj Baskicka…

Regionální hospodářské rozdíly a etnické minority v Bulharsku

bulharsko1-920x425

Na území dnešního Bulharska se v průběhu let vystřídalo několik etnik a některá z nich zde zůstala až do současnosti. Mnohá z nich si udržela své původní tradice, zvyky či náboženství, což vedlo ke kulturním odlišnostem v rámci Bulharska. Z těchto etnik se práce věnuje zejména Turkům a Romům. Naopak zde vznikala i etnika nová,…

Proces konstrukce identity na příkladu Italů žijících v ČR

italové4-920x518

Itálie je jedním z hlavních partnerů České republiky nejen v obchodu, ale i kultury, turismu a diplomacie. V České republice fungují stovky italských firem a obchodních uzlů, je to i jedno z oblíbených míst Italů pro dovolené i hledání pracovního uplatnění. Existuje tedy mnoho důvodů, proč se zajímat o italskou komunitu v České republice. Tato…

Slováci ve Vojvodině

slovaci-srbsko-920x368

Někteří Slováci se v průběhu 18. století rozhodli opustit svojí domovinu a vydat se hledat nový a lepší domov. Většina z nich se z jihu Slovenska a severu Maďarska vydala dále na jih do tehdejších Dolních Uher, kde jejich potomci pobývají dodnes. V Srbsku, ve Vojvodině, nalezneme velmi aktivní spolky pečující o tradiční slovenskou kulturu….

Společenský význam tradic v Kyrgyzstánu v porovnání s tureckými Kyrgyzy v oblasti Ulupamir

DSC_2716-920x611

Při sčítání lidu se občané Turecka nemusí hlásit k etniku, jazyku a náboženství, a právě proto je obtížné určit přesný počet příslušníků menšin. Celkový počet obyvatel Turecké republiky k červenci 2013 činí 80 694 485. Oficiální výsledky z roku 2008 udávají podíl etnických menšin kolem 18–30 % z celkové populace. Turečtí Kyrgyzové žijí především ve…

Gagauzové – jazyk a jejich etnická identita

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gagauzská menšina je ve východní Evropě unikátem v několika ohledech. Prvním je nepochybně doposud neobjasněný původ této skupiny. Při důkladném hledání lze nalézt až 20 teorií o původu Gagauzů. Druhým unikátem je dozajista gagauzský jazyk spojený s náboženstvím. Přestože se jedná o jazyk, který je mylně interpretován jako dialekt turečtiny, jsou Gagauzové pravoslavní. Třetím unikátem…