1/2014

Kulturní studia / Cultural studies 1/2014 | (Brožura)

Recenzované články / Peer-reviewed papers:

Iva Nádvorníková, Kateřina Kohoutová: RŮZNÉ POHLEDY NA KAŽDODENNOST: PŘÍKLAD KYRGYZSTÁNU / Different perspectives on everyday life: the example of Kyrgyzstan
Andrea Štolfová: PŘÍČINY A DOPADY PRACOVNÍ MIGRACE V UZBEKISTÁNU / Causes and impacts of labor migration in Uzbekistan
Tereza Sládková: KATALÁNSKO A SNAHA O NEZÁVISLOST: FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ SEPARATISMUS KATALÁNCŮ / Catalonia and the pursuit of independence: factors affecting separatism of the Catalans
Roman Klepetko: SOUČASNÁ ROLE NÁRODNÍ IDENTITY ANEB PROČ (NE)STAVÍME PAMÁTNÍKY / The current role of national identity or why we build (or do not build) monuments
Kristýna Sataryová: PERCEPCE DOMOVA U POTOMKŮ VIETNAMSKÝCH IMIGRANTŮ / Perception of home in the offspring of Vietnamese immigrants
Zdeněk Chudoba: URBÁNNĚ ANTROPOLOGICKÁ STUDIE NA PŘÍKLADU URBANIZACE JIČÍNA V LETECH 1948–1989 / Urban anthropological study on the example of urbanization Jičín in 1948-1989

Studentská sekce / Student section:

Jan Procházka: NEJDŘÍV JALTA, POTOM KRYM / First Yalta, then Crimea
Irena Cejpová: O TURECKÝCH TELENOVELÁCH A EMANCIPACI ŽEN / The Turkish soap operas and empowerment of women
Pavel Hanuš: HRY BEZ HRANIC V MYANMARU – OLEJ, KOKOS A BAMBUS / Games without borders Myanmar – oil, coconut and bamboo
Tereza Smékalová: O BYDLENÍ (NEJEN) V KÁHIŘE / A housing (not only) in Cairo
Jan Procházka: O ZNAČKÁCH „BIO“ A „MADE IN CHINA“ / The labels „Bio“ and „Made in China“
Irena Cejpová: INFILTRÁTOŘI MEZI IZRAELEM A PALESTINOU / Infiltrators between Israel and Palestine
Pavel Hanuš: MALAJSIE, ZEMĚ TŘÍ NÁBOŽENSTVÍ / Malaysia, a country of three religions