1/2015

Kulturní studia / Cultural studies 1/2015

Recenzované články / Peer-reviewed papers:

Veronika Hejduková:GENERAČNÍ ROZDÍLY VE VNÍMÁNÍ IDENTITY BASKŮ NA ÚZEMÍ ŠPANĚLSKA / Generational differences in the perception of the identity of the Basques in Spain
Hana Grulichová: REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÉ ROZDÍLY A ETNICKÉ MINORITY V BULHARSKU / Regional economic disparities and ethnic minorities in Bulgaria
Pavel Hanuš: SLOVÁCI VE VOJVODINĚ / Slovaks in Vojvodina
Michaela Kratochvílová: PROCES KONSTRUKCE IDENTITY NA PŘÍKLADU ITALŮ ŽIJÍCÍCH V ČR / The process of construction of identity on the example of Italians living in the Czech Republic

Studentská sekce / Student section:

Roman Klepetko: ETNICKÉ MINORITY VE FINSKU / Ethnic minorities in Finland
Irena Cejpová: FOLK A DOBA NORMALIZACE / Folk and a time of normalization
Jan Procházka: VYTVOŘIT VÍCE A PŘITOM ŠETRNĚJI / Create more and yet more friendly
Kateřina Rybenská: NA CO SE ZAPOMNĚLO V TELEVIZNÍM POŘADU KMENY: COSPLAY / What is forgotten in the TV show Tribes: Cosplay
Pavel Hanuš: SKAUTING PRO VŠECHNY / Scouting for everyone
Olga Ageicheva: POSVÁTNÉ MÍSTO V INDICKÉ VRADŽI / Sacred place in Indian Vraja