2/2015

Kulturní studia / Cultural studies 2/2015

Recenzované články / Peer-reviewed papers:

Kristýna Kociánová, Ondřej Sova: HLAVNÍ PROJEVY ETNICKÉ IDENTITY GALICIJCŮ / The main manifestations of ethnic identity Galicians
Petr Kokaisl: SPECIFIKA SOVĚTSKÉ KOLEKTIVIZACE SE ZAMĚŘENÍM NA STŘEDNÍ ASII / Specifics of Soviet collectivization, with a focus on Central Asia
Gabriela Reifová: POHŘBÍVÁNÍ V ŽIDOVSKÉ KULTUŘE JAKO SOUHRN SOCIÁLNĚ-NÁBOŽENSKÝCH FUNKCÍ A JEJICH PROMĚNA V ČASE / Burials in Jewish culture as a set of socio-religious functions and their change over time

Studentská sekce / Student section:

Gabriela Reifová: „DOVOLENÁ“ V CHORVATSKU / “Holidays” in Croatia
Tereza Hodovská: INICIATIVA POMOC UPRCHLÍKŮM V ZAŘÍZENÍCH / Initiative assistance to refugees in facilities
Sylvie Abbasová: JEZÍDOVÉ Z GEGHAMSKÝCH HOR / Yazidis from Gegham mountains
Jan Procházka: U JEDNOHO STOLU ZA POLOVIC / At one table for half
Pavel Hanuš: JIŽNÍ KOREA A HYU JONG / South Korea and a Hyu Jong
KULTURNÍ ŠOK ZAHRANIČNÍCH STUDENTŮ V PRAZE / Culture shock of foreign students in Prague