1/2016

Kulturní studia / Cultural studies 1/2016

Recenzované články / Peer-reviewed papers:

Helena Hanzlíčková: PROSTOROVÁ A SOCIÁLNÍ DIMENZE ARABSKÉHO TRŽIŠTĚ / Spatial and social dimension of the Arab marketplace
Lenka Klečková: SLEZSKÁ IDENTITA Z PERSPEKTIVY MEZIGENERAČNÍHO SROVNÁNÍ NA ÚZEMÍ REGIONU OPAVSKO / Silesian identity from the perspective of intergenerational comparisons in the region Opavsko
Štěpán Bezouška: STEREOTYPIZACE ROMŮ A VIETNAMCŮ V ČESKÉ SPOLEČNOSTI / Stereotyping of Roma and Vietnamese in Czech society
Jan Strnad: MLÁDEŽ A JEJÍ PERCEPCE REKLAMY / Youth and its perception of advertising

Studentská sekce / Student section:

Jan Procházka: RUKU V RUCE NA CESTĚ KE SVOBODĚ / Hand in hand on the road to freedom
Sylvie Abbasová: O BEZDOMOVECTVÍ V PRAZE / About Homelessness in Prague
Kateřina Močárková: HATE FREE V DOXU / Hate free in DOX
Tereza Hodovská: PRAHA SE NEBOJÍ / Prague is not afraid