1/2017

Kulturní studia / Cultural studies 1/2017

Recenzované články / Peer-reviewed papers:

Helena Hanzlíčková
OTROCTVÍ V PERSKÉM ZÁLIVU / Slavery in the Gulf region

Любовь Скреминская / Ljubov Skreminskaja
ЭММАНУИЛ ФАЙТ – ЧЕШСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ СРЕДНЕЙ АЗИИ / Emanuel Fait – Czech researcher in Central Asia

Romana Mondryk
HLAVNÍ PROJEVY ETNICKÉ IDENTITY UKRAJINSKÝCH HUCULŮ / Main manifestations of the ethnic identity of the Ukrainian Huculs

Kristina Nesterenko
TRANSFORMACE IDENTITY STAROOBŘADNÍKŮ VE STÁTECH POBALTÍ (LOTYŠSKO A ESTONSKO) A RUMUNSKU / Transformation of the identity of old-believers in the Baltic states
(Latvia and Estonia) and Romania

Irena Cejpová
ORÁLNÍ HISTORIE – MINULOST, SOUČASNOST A BUDOUCNOST KVALITATIVNÍ VĚDECKÉ METODY / Oral History – Past, Present, and Future of Qualitative Scientific Method

Studentská sekce / Student section:

Martin Procházka, Michaela Drozdová
SOUŽITÍ TURECKÉHO A TATARSKÉHO ETNIKA V RUMUNSKU / Coexistence of the Turkish and Tatar ethnic group in Romania

Andrea Štolfová
POSTŘEHY Z PUTOVÁNÍ PO VIETNAMU / Remarks about traveling in Vietnam

Jakub Jelínek
GHANOU ZA DOMORODCI S DOMORODCEM / Traveling in Ghana for the natives with an native

Pavel Hanuš
MEDAILONEK ABSOLVENTŮ OBORU HOSPODÁŘSKÁ A KULTURNÍ STUDIA (HKS) / Presentation of graduates in the field of Economic and Cultural Studies (HKS)