1/2018

Kulturní studia / Cultural studies 1/2018

Recenzované články / Peer-reviewed papers:

Nikola Schullerová
VÝZNAM A FUNKCE VYBRANÝCH RITUÁLŮ V ŽIVOTĚ SÚFIJSKÉHO ŘÁDU NAQŠBANDÍJA HAQQÁNÍJA / Meanings and Functions of Selected Rituals in the Life of Naqshbandi-Haqqani Sufi Order

Pavla Fajfrlíková
KEJAWEN JAKO TRADIČNÍ MYSTICKÁ VÍRA V PŘÍPADĚ SOUČASNÉ JÁVY / Kejawen as the Traditional Mystical Belief in case of Contemporary Java Island

Šárka Hanušová
MIGRAČNÍ ZKUŠENOST VÍDEŇSKÝCH ČECHŮ / Migration experience of the Viennese Czechs

Barbora Hejduková
MOTIVY A STRATEGIE MIGRACE MUSLIMSKÉHO OBYVATELSTVA DO ČESKÉ REPUBLIKY / Motives and migration strategies of the Muslim population of the Czech Republic

Studentská sekce / Student section:

Tereza Jirmanová
ZA NOVÝMI ZÁŽITKY V DALEKÉ ČÍNĚ / For new experiences in China

Lucie Radová
MEDAILONEK ABSOLVENTŮ OBORU HOSPODÁŘSKÁ A KULTURNÍ STUDIA (HKS) – Lucie Radová / Presentation of graduates in the field of Economic and Cultural Studies (HKS) – Lucie Radová