Autoři – afiliace a adresy
Authors affiliations and addresses

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze / Faculty of Economics and Management, CULS Prague, Czech Republic

Ostatní fakulty ČZU v Praze / Other faculties of CULS Prague, Czech Republic

Ostatní instituce v ČR / Other institutions in the Czech Republic

Zahraniční instituce / The foreign institution


1.11.2016 Toskové a Gegové v Albánii a etnické cítění albánských komunit v okolních státech [Tosks and Ghegs in Albania and ethnical identity of Albanian communities in neighboring countries]
Miloš Jodas
email: miljodas@gmail.com
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol / Faculty of Economics and Management, CULS Prague, Czech Rep.

1.11.2016 Život turecké minority v Řecku z pohledu každodennosti [Everyday life of Turkish minority in Greece]
Alena Höfrová, Kristina Bredárová, Vendula Kadlecová
email: alca.hofrova@seznam.cz; krista.bredarova@gmail.com; VendulaK@seznam.cz
Clemson University, E-209 Martin Hall, Clemson, SC 29634, South Carolina, USA
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol / Faculty of Economics and Management, CULS Prague, Czech Rep.

1.11.2016 Toskové a Gegové v Albánii a jejich pohled na Albánce v okolních státech [Tosks and Ghegs in Albania and their perception of Albanian minority in neighboring countries]
Petr Müller
email: petrmuller7@seznam.cz
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol / Faculty of Economics and Management, CULS Prague, Czech Rep.

1.11.2016 Prolínání subkultur: příklad burlesky [Burlesque as the example of blending of subcultures]
Veronika Němcová
email: veru-nemcova@seznam.cz
Fakulta humanitních studií UK v Praze, José Martího 31, 162 52 Praha 6 / Faculty of Humanities, Charles University in Prague, Czech Rep.

1.11.2016 Svoboda médií v Thajsku [Freedom of the media in Thailand]
Lucie Cvachová
email: lucie.cvachova@gmail.com
FGES – Licence Gestion, Economie & Sciences, Université catholique de Lille, 60 Boulevard VAUBAN, 59016 Lille / Lille Catholic University, France

1.11.2016 Jihokorejská kulturní specifika [South Korean cultural specifics]
Pavel Hanuš
email: Pavel.Hanus@cz.ey.com
Ernst & Young Na Florenci 2116/15, 110 00 Prague 1, Czech Republic

1.5.2016 Prostorová a sociální dimenze arabského tržiště [Spatial and social dimension of the Arab bazaar]
Helena Hanzlíčková
email: hhanzlickova@gmail.com
Ústav etnologie Filosofické fakulty UK v Praze, Celetná 20, 110 00 Praha Institute of Ethnology, Faculty of Arts, Charles University in Prague, Czech Rep.

1.5.2016 Slezská identita z perspektivy mezigeneračního srovnání na území regionu Opavsko [Silesian identity: intergenerational comparisons in the region Opava]
Lenka Klečková
email: Lenka.Kleckova@seznam.cz
Fakulta humanitních studií, José Martího 31, Praha 6, Česká republika / Faculty of Humanities, Charles University in Prague, Czech Rep.

1.11.2015 Stereotypizace Romů a Vietnamců v české společnosti [Stereotypes of Roma and Vietnamese minority in the Czech society]
Štěpán Bezouška
email: xbezs100@studenti.czu.cz
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol / Faculty of Economics and Management, CULS Prague, Czech Rep.

1.11.2015 Mládež a její percepce reklamy [Young people and their perception of advertising]
Jan Strnad
email: jan.strnadkh@seznam.cz
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol / Faculty of Economics and Management, CULS Prague, Czech Rep.

1.5.2016 Hlavní projevy etnické identity Galicijců [The main manifestations of ethnic identity of Galicians]
Kristýna Kociánová, Ondřej Sova
email: KristynaKocianova@seznam.cz; o.savo@seznam.cz
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol / Faculty of Economics and Management, CULS Prague, Czech Rep.

1.11.2015 Specifika sovětské kolektivizace se zaměřením na Střední Asii [Specifics of Soviet collectivization: focus on the Central Asian Republics]
Petr Kokaisl
email: kokaisl@pef.czu.cz
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol / Faculty of Economics and Management, CULS Prague, Czech Rep.

1.11.2015 Pohřbívání v židovské kultuře jako souhrn sociálně-náboženských funkcí a jejich proměna v čase [Burials in Jewish culture as a set of socio-religious functions and their transformations]
Gabriela Reifová
email: Gabriela@reifova.cz
Fakulta tropického zemědělství ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol / Faculty of Tropical AgriSciences, CULS Prague, Czech Rep.

1.11.2015 Generační rozdíly ve vnímání identity Basků na území Španělska [Generational differences in the perception of the identity of the Basques in Spain]
Veronika Hejduková
email: VeronikaHejdukova@seznam.cz
Odder Højskole, Rørthvej 34A, 8300 Odder, Denmark

1.5.2015 Regionální hospodářské rozdíly a etnické minority v Bulharsku [Regional economic disparities among ethnic minorities in Bulgaria]
Hana Grulichová
email: hahag@seznam.cz
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol / Faculty of Economics and Management, CULS Prague, Czech Rep.

1.5.2015 Proces konstrukce identity na příkladu Italů žijících v ČR [The process of construction of identity on the example of Italians living in the Czech Republic]
Michaela Kratochvílová
email: misa.krat@gmail.com
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol / Faculty of Economics and Management, CULS Prague, Czech Rep.

1.5.2015 Slováci ve Vojvodině [Slovak minority in Vojvodina]
Pavel Hanuš
email: Pavel.Hanus@cz.ey.com
Ernst & Young Na Florenci 2116/15, 110 00 Prague 1, Czech Republic

1.5.2015 Společenský význam tradic v Kyrgyzstánu v porovnání s tureckými Kyrgyzy v oblasti Ulupamir [The social importance of the traditions of the Kyrgyz in Kyrgyzstan in comparison with Turkish Kyrgyz in Ulupamir]
Eva Bosáková
email: evicka.boss@gmail.com
İstanbul Üniversitesi, Kalenderhane Mah. Bozdoğan Kemeri Cad. No:13, İstanbul, Türkiye / Istanbul University, Turkey

1.11.2014 Gagauzové – jazyk a jejich etnická identita [Gagauz people – the influence of language on their ethnic identity]
Milan Mayer
email: Kabuka@seznam.cz
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol / Faculty of Economics and Management, CULS Prague, Czech Rep.

1.11.2014 Kolektivizace venkova očima pamětníků [Collectivization of the countryside through the eyes of witnesses]
Jakub Veselý
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol / Faculty of Economics and Management, CULS Prague, Czech Rep.

1.11.2014 Obraz „toho Druhého“ v mediálním diskurzu na příkladu muslimů v České republice [The image of „the other“ in the media discourse on the example of Muslims in Czech Republic]
Zuzana Drážďanská
email: z.drazdanska@seznam.cz
Ústav etnologie Filosofické fakulty UK v Praze, Celetná 20, 110 00 Praha / Institute of Ethnology, Faculty of Arts, Charles University in Prague, Czech Rep.

1.11.2014 Současná role národní identity aneb proč (ne)stavíme památníky [The current role of national identity or why we build / do not build monuments]
Roman Klepetko
email: roman.klepetko@natur.cuni.cz
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK Department of Social Geography and Regional Development, Faculty of Science, Charles University in Prague, Czech Rep.

1.5.2014 Příčiny a dopady pracovní migrace v Uzbekistánu [The causes and impacts of labor migration in Uzbekistan]
Andrea Štolfová
email: andrea.stolfova@gmail.com
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol / Faculty of Economics and Management, CULS Prague, Czech Rep.

1.5.2014 Urbánně antropologická studie na příkladu urbanizace Jičína v letech 1948–1989 [Urban anthropological study: urbanization of Jicin in 1948-1989]
Zdeněk Chudoba
email: chudoba.zdenek@centrum.cz
Ústav etnologie Filosofické fakulty UK v Praze, Celetná 20, 110 00 Praha Institute of Ethnology, Faculty of Arts, Charles University in Prague, Czech Rep.

1.5.2014 Katalánsko a snaha o nezávislost: faktory ovlivňující separatismus Katalánců [Catalonia and the effort of local residents for independence: Factors affecting separatism of the Catalans]
Tereza Sládková
email: tufi@centrum.cz
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol / Faculty of Economics and Management, CULS Prague, Czech Rep.

1.5.2014 Percepce domova u potomků vietnamských imigrantů [Perception of home in the offspring of Vietnamese immigrants]
Kristýna Sataryová
email: tynasat@gmail.com
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol / Faculty of Economics and Management, CULS Prague, Czech Rep.

1.5.2014 Různé pohledy na každodennost: příklad Kyrgyzstánu [Different perspectives on everyday life: the example of Kyrgyzstan]
Iva Nádvorníková, Kateřina Kohoutová
email: iva.nadvornikova@gmail.com; kata.kohoutova@gmail.com
Fakulta tropického zemědělství ČZU v Praze, Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol Faculty of Tropical AgriSciences, CULS Prague, Czech Rep.
Faculty of Economics and Management, CULS Prague, Czech Rep.

1.5.2014 „Německá“ kultura ve Francii – Alsasko a Alsasané [„German“ culture in France – Alsace and the Alsatians]
Kateřina Hamouzová, Michaela Hromádková, Petr Kokaisl, Tereza Jarolímková
email: k.hamouzova@centrum.cz; misha.09@seznam.cz; kokaisl@pef.czu.cz; jarol.terka@seznam.cz
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol / Faculty of Economics and Management, CULS Prague, Czech Rep.

1.11.2013 Postsocialistická transformace společnosti v Kyrgyzstánu [Post-socialist transformation of society in Kyrgyzstan]
Dagmar Nováková
email: novakova25@post.cz
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol / Faculty of Economics and Management, CULS Prague, Czech Rep.

1.11.2013 Postsocialistická transformace Uzbekistánu a její vliv na postavení žen v rámci rodiny [Post-socialist transformation of Uzbekistan and its impact on the status of women within the family]
Ida Pětioká
email: ida.petioka@geschichtspark.de
Geschichtspark Bärnau-Tachov, Naaber Straße 5b, D-95671 Bärnau, Germany

1.11.2013 Konstrukce kolektivní identity očima pamětníků z řad volyňských Čechů v sušickém pohraničí [The construction of collective identity through the eyes of witnesses: Volhynian Czechs in Susice borderland area]
Lucie Neradová
email: chudlarska.lucie@seznam.cz
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol / Faculty of Economics and Management, CULS Prague, Czech Rep.