Život turecké minority v Řecku z pohledu každodennosti

Alena Höfrová*, Kristina Bredárová**, Vendula Kadlecová** *Clemson University, E-209 Martin Hall, Clemson, SC 29634, South Carolina, USA **Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol Email: *alca.hofrova@seznam.cz; **krista.bredarova@gmail.com; **VendulaK@seznam.cz Abstract Otázka řecko-tureckých vztahů sahá hluboko do minulosti. Je svázána s bojem o teritorium a s odlišností obou etnik. Tyto vztahy jsou navíc…