Různé pohledy na každodennost: příklad Kyrgyzstánu

Iva Nádvorníková, Kateřina Kohoutová Fakulta tropického zemědělství ČZU v Praze, Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol (Faculty of Tropical AgriSciences, CULS Prague, Czech Rep.) Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol (Faculty of Economics and Management, CULS Prague, Czech Rep.) iva.nadvornikova@gmail.com; kata.kohoutova@gmail.com Different perspectives on everyday…