Slezská identita z perspektivy mezigeneračního srovnání na území regionu Opavsko

Lenka Klečková Fakulta humanitních studií, José Martího 31, Praha 6, Česká republika Faculty of Humanities, Charles University in Prague, Czech Rep. Lenka.Kleckova@seznam.cz Abstract Předkládaná studie se v obecné rovině zabývá fenoménem lokálních identit. Tato problematika je sledována na příkladu „slezanství“ z pohledu mezigeneračního srovnání. Mým záměrem je zjistit, jaké atributy formovaly a doposud formují slezskou…