Svoboda médií v Thajsku

Lucie Cvachová FGES – Licence Gestion, Economie & Sciences, Université catholique de Lille, 60 Boulevard VAUBAN, 59016 Lille email: lucie.cvachova@gmail.com Abstract Média v dnešní době zaujímají bezesporu velmi důležitou roli. Jsou základním a často i jediným zdrojem informací, podle kterého si jedinec či celá společnost utvářejí názor o dění kolem sebe. Proto je důležité média…