Konstrukce kolektivní identity očima pamětníků z řad volyňských Čechů v sušickém pohraničí

Lucie Neradová Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol Faculty of Economics and Management, CULS Prague, Czech Rep. chudlarska.lucie@seznam.cz The construction of collective identity through the eyes of witnesses – Volhynian Czechs in border area (Sušice) Authors: Lucie Neradová Language: Czech Issue: 1/2013 Page Range: 3-19 No. of Pages: 17 Keywords:…