Josif – Slovák v Rumunsku

Kořeny Slováků v Rumunsku sahají do 17. století. V té době probíhala turecko-habsburská válka, což znamenalo, že Horní Uhry (Slovensko) byly pod Habsburskou nadvládou. V roce 1683 Turci utrpěli zdrcující porážku u Vídně a v následujících letech ustoupili až za Budín. I v následujících letech bylo Slovensko neustálým dějištěm ničivých válek. Což mělo samozřejmě vliv na zvýšení…