Stereotypizace Romů a Vietnamců v české společnosti

Štěpán Bezouška Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol Faculty of Economics and Management, CULS Prague, Czech Rep. XBEZS100@studenti.czu.cz Abstract Tato studie se soustředí na otázku stereotypních obrazů, které majoritní česká společnost konstruuje o dvou vybraných národnostních menšinách. Zaměřil jsem se na skupiny, které patří v tomto ohledu mezi nejvíce zatížené…