Obraz „toho Druhého“ v mediálním diskurzu na příkladu muslimů v České republice

Zuzana Drážďanská Ústav etnologie Filosofické fakulty UK v Praze, Celetná 20, 110 00 Praha Institute of Ethnology, Faculty of Arts, Charles University in Prague, Czech Rep. z.drazdanska@seznam.cz The image of „the other“ in the media discourse on the example of Muslims in Czech Republic Author: Zuzana Drážďanská Language: Czech Issue: 2/2014 Page Range: 19-37 No….