Časopis ke stažení
Download the Journal


2017

Kulturní studia / Cultural studies 2/2016

Recenzované články / Peer-reviewed papers:

Studentská sekce / Student section:


2016

Kulturní studia / Cultural studies 2/2016

Recenzované články / Peer-reviewed papers:

Miloš JodasTOSKOVÉ A GEGOVÉ V ALBÁNII A ETNICKÉ CÍTĚNÍ ALBÁNSKÝCH KOMUNIT V OKOLNÍCH STÁTECH / Tosks and Ghegs in Albania and the sentiment of communities of ethnic Albanian in neighboring countries
Alena Höfrová, Kristina Bredárová, Vendula KadlecováŽIVOT TURECKÉ MINORITY V ŘECKU Z POHLEDU KAŽDODENNOSTI / Life of the Turkish minority in Greece from the perspective of everyday life
Petr MüllerTOSKOVÉ A GEGOVÉ V ALBÁNII A JEJICH POHLED NA ALBÁNCE V OKOLNÍCH STÁTECH / Tosks and Ghegs in Albania and their view on the Albanians in neighboring countries
Veronika NěmcováPROLÍNÁNÍ SUBKULTUR: PŘÍKLAD BURLESKY / Blending of subcultures: the example of burlesque
Lucie CvachováSVOBODA MÉDIÍ V THAJSKU / Freedom of media in Thailand
Pavel HanušJIHOKOREJSKÁ KULTURNÍ SPECIFIKA / South Korean cultural specifics

Studentská sekce / Student section:

Zhyldyz KaarbaevaNA CO SE PŘIPRAVIT PŘI TERÉNNÍM VÝZKUMU V JIŽNÍM KYRGYZSTÁNU: STRUČNÉ RADY / What to prepare for field survey in southern Kyrgyzstan: a brief recommendations
Johana SvobodováJÍT, ALE VLASTNĚ SE ZASTAVIT ANEB CESTA DO SANTIAGA DE COMPOSTELA / Go but actually to stop or Journey to Santiago de Compostela
Veronika Pozníková, Aneta Rosenhoferová, Nikola KociánováWALSEROVÉ – TAJEMNÍ OBYVATELÉ VRCHOLKŮ ALP / Walsers – mysterious inhabitants of the Alps
Tereza Aišmannová, Tereza Neuwirthová, Tomáš Matz, Petra WernerováTURECKÉ ETNIKUM V BULHARSKU / Turkish ethnic group in Bulgaria
Anna VozárováV KRAJINE ĽADU A SNEHU / In the land of ice and snow

Kulturní studia / Cultural studies 1/2016

Recenzované články / Peer-reviewed papers:

Helena Hanzlíčková: PROSTOROVÁ A SOCIÁLNÍ DIMENZE ARABSKÉHO TRŽIŠTĚ / Spatial and social dimension of the Arab marketplace
Lenka Klečková: SLEZSKÁ IDENTITA Z PERSPEKTIVY MEZIGENERAČNÍHO SROVNÁNÍ NA ÚZEMÍ REGIONU OPAVSKO / Silesian identity from the perspective of intergenerational comparisons in the region Opavsko
Štěpán Bezouška: STEREOTYPIZACE ROMŮ A VIETNAMCŮ V ČESKÉ SPOLEČNOSTI / Stereotyping of Roma and Vietnamese in Czech society
Jan Strnad: MLÁDEŽ A JEJÍ PERCEPCE REKLAMY / Youth and its perception of advertising

Studentská sekce / Student section:

Jan Procházka: RUKU V RUCE NA CESTĚ KE SVOBODĚ / Hand in hand on the road to freedom
Sylvie Abbasová: O BEZDOMOVECTVÍ V PRAZE / About Homelessness in Prague
Kateřina Močárková: HATE FREE V DOXU / Hate free in DOX
Tereza Hodovská: PRAHA SE NEBOJÍ / Prague is not afraid


2015

Kulturní studia / Cultural studies 2/2015

Recenzované články / Peer-reviewed papers:

Kristýna Kociánová, Ondřej Sova: HLAVNÍ PROJEVY ETNICKÉ IDENTITY GALICIJCŮ / The main manifestations of ethnic identity Galicians
Petr Kokaisl: SPECIFIKA SOVĚTSKÉ KOLEKTIVIZACE SE ZAMĚŘENÍM NA STŘEDNÍ ASII / Specifics of Soviet collectivization, with a focus on Central Asia
Gabriela Reifová: POHŘBÍVÁNÍ V ŽIDOVSKÉ KULTUŘE JAKO SOUHRN SOCIÁLNĚ-NÁBOŽENSKÝCH FUNKCÍ A JEJICH PROMĚNA V ČASE / Burials in Jewish culture as a set of socio-religious functions and their change over time

Studentská sekce / Student section:

Gabriela Reifová: „DOVOLENÁ“ V CHORVATSKU / “Holidays” in Croatia
Tereza Hodovská: INICIATIVA POMOC UPRCHLÍKŮM V ZAŘÍZENÍCH / Initiative assistance to refugees in facilities
Sylvie Abbasová: JEZÍDOVÉ Z GEGHAMSKÝCH HOR / Yazidis from Gegham mountains
Jan Procházka: U JEDNOHO STOLU ZA POLOVIC / At one table for half
Pavel Hanuš: JIŽNÍ KOREA A HYU JONG / South Korea and a Hyu Jong
KULTURNÍ ŠOK ZAHRANIČNÍCH STUDENTŮ V PRAZE / Culture shock of foreign students in Prague

Kulturní studia / Cultural studies 1/2015

Recenzované články / Peer-reviewed papers:

Veronika Hejduková:GENERAČNÍ ROZDÍLY VE VNÍMÁNÍ IDENTITY BASKŮ NA ÚZEMÍ ŠPANĚLSKA / Generational differences in the perception of the identity of the Basques in Spain
Hana Grulichová: REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÉ ROZDÍLY A ETNICKÉ MINORITY V BULHARSKU / Regional economic disparities and ethnic minorities in Bulgaria
Pavel Hanuš: SLOVÁCI VE VOJVODINĚ / Slovaks in Vojvodina
Michaela Kratochvílová: PROCES KONSTRUKCE IDENTITY NA PŘÍKLADU ITALŮ ŽIJÍCÍCH V ČR / The process of construction of identity on the example of Italians living in the Czech Republic

Studentská sekce / Student section:

Roman Klepetko: ETNICKÉ MINORITY VE FINSKU / Ethnic minorities in Finland
Irena Cejpová: FOLK A DOBA NORMALIZACE / Folk and a time of normalization
Jan Procházka: VYTVOŘIT VÍCE A PŘITOM ŠETRNĚJI / Create more and yet more friendly
Kateřina Rybenská: NA CO SE ZAPOMNĚLO V TELEVIZNÍM POŘADU KMENY: COSPLAY / What is forgotten in the TV show Tribes: Cosplay
Pavel Hanuš: SKAUTING PRO VŠECHNY / Scouting for everyone
Olga Ageicheva: POSVÁTNÉ MÍSTO V INDICKÉ VRADŽI / Sacred place in Indian Vraja


2014

Kulturní studia / Cultural studies 2/2014 | (Brožura)

Recenzované články / Peer-reviewed papers:

Jakub Veselý: KOLEKTIVIZACE VENKOVA OČIMA PAMĚTNÍKŮ / Collectivization of the countryside through the eyes of witnesses
Zuzana Drážďanská: OBRAZ „TOHO DRUHÉHO“ V MEDIÁLNÍM DISKURZU NA PŘÍKLADU MUSLIMŮ V ČESKÉ REPUBLICE / The image of „the other“ in the media discourse on the example of Muslims in Czech Republic
Milan Mayer: GAGAUZOVÉ – JAZYK A JEJICH ETNICKÁ IDENTITA / Gagauz people – their language and ethnic identity
Eva Bosáková: SPOLEČENSKÝ VÝZNAM TRADIC V KYRGYZSTÁNU V POROVNÁNÍ S TURECKÝMI KYRGYZY V OBLASTI ULUPAMIR / The social importance of the traditions in Kyrgyzstan in comparison with Turkish Kyrgyz in Ulupamir

Studentská sekce / Student section:

Roman Klepetko: ŠKOLA DO 7 KM. O VZDĚLÁVÁNÍ VE FINSKU / School within a distance of 7 km. About Education in Finland
Jakub Kratochvíl: O SNĚHURCE A KRÁLI ARTUŠOVI V BRETANI / Snow White and King Arthur in Brittany
Miloš Jodas: ALBÁNIE – ZEMĚ, KTERÁ SE TEPRVE HLEDÁ / Albania – a country which is is still looking for
Pavel Hanuš: NERVÓZNÍ STUDENTI A DEN KLIDU V JIŽNÍ KOREJI / Nervous students and a day of rest in South Korea
Fanny Puntaca Mamani: INDIÁNSKÉ ŽENY V DNEŠNÍ SPOLEČNOSTI PERU / Indian women in today’s society of Peru
Kateřina Rybenská: LGBT. JEDNO Z NEJVÍCE KOMENTOVANÝCH TÉMAT NA INTERNETU / LGBT. One of the most commented topic on the Internet

Kulturní studia / Cultural studies 1/2014 | (Brožura)

Recenzované články / Peer-reviewed papers:

Iva Nádvorníková, Kateřina Kohoutová: RŮZNÉ POHLEDY NA KAŽDODENNOST: PŘÍKLAD KYRGYZSTÁNU / Different perspectives on everyday life: the example of Kyrgyzstan
Andrea Štolfová: PŘÍČINY A DOPADY PRACOVNÍ MIGRACE V UZBEKISTÁNU / Causes and impacts of labor migration in Uzbekistan
Tereza Sládková: KATALÁNSKO A SNAHA O NEZÁVISLOST: FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ SEPARATISMUS KATALÁNCŮ / Catalonia and the pursuit of independence: factors affecting separatism of the Catalans
Roman Klepetko: SOUČASNÁ ROLE NÁRODNÍ IDENTITY ANEB PROČ (NE)STAVÍME PAMÁTNÍKY / The current role of national identity or why we build (or do not build) monuments
Kristýna Sataryová: PERCEPCE DOMOVA U POTOMKŮ VIETNAMSKÝCH IMIGRANTŮ / Perception of home in the offspring of Vietnamese immigrants
Zdeněk Chudoba: URBÁNNĚ ANTROPOLOGICKÁ STUDIE NA PŘÍKLADU URBANIZACE JIČÍNA V LETECH 1948–1989 / Urban anthropological study on the example of urbanization Jičín in 1948-1989

Studentská sekce / Student section:

Jan Procházka: NEJDŘÍV JALTA, POTOM KRYM / First Yalta, then Crimea
Irena Cejpová: O TURECKÝCH TELENOVELÁCH A EMANCIPACI ŽEN / The Turkish soap operas and empowerment of women
Pavel Hanuš: HRY BEZ HRANIC V MYANMARU – OLEJ, KOKOS A BAMBUS / Games without borders Myanmar – oil, coconut and bamboo
Tereza Smékalová: O BYDLENÍ (NEJEN) V KÁHIŘE / A housing (not only) in Cairo
Jan Procházka: O ZNAČKÁCH „BIO“ A „MADE IN CHINA“ / The labels „Bio“ and „Made in China“
Irena Cejpová: INFILTRÁTOŘI MEZI IZRAELEM A PALESTINOU / Infiltrators between Israel and Palestine
Pavel Hanuš: MALAJSIE, ZEMĚ TŘÍ NÁBOŽENSTVÍ / Malaysia, a country of three religions


2013

Kulturni studia / Cultural Studies 1/2013 | (Brožura)

Recenzované články / Peer-reviewed papers:

Lucie Neradová: KONSTRUKCE KOLEKTIVNÍ IDENTITY OČIMA PAMĚTNÍKŮ Z ŘAD VOLYŇSKÝCH ČECHŮ V SUŠICKÉM POHRANIČÍ / The construction of collective identity through the eyes of witnesses – Volhynian Czechs in border area (Sušice)
Petr Kokaisl, Kateřina Hamouzová, Michaela Hromádková, Tereza Jarolímková: „NĚMECKÁ“ KULTURA VE FRANCII – ALSASKO A ALSASANÉ / „German“ culture in France – Alsace and the Alsatians
Ida Pětioká: POSTSOCIALISTICKÁ TRANSFORMACE UZBEKISTÁNU A JEJÍ VLIV NA POSTAVENÍ ŽEN V RÁMCI RODINY / Post-socialist transformation of Uzbekistan and its impact on the status of women within the family
Dagmar Nováková: POSTSOCIALISTICKÁ TRANSFORMACE SPOLEČNOSTI V KYRGYZSTÁNU / Post-socialist transformation of society in Kyrgyzstan

Studentská sekce / Student section:

Lucie Javůrková a Kateřina Hassmanová: CORNWALLANÉ SE OPĚT HLÁSÍ KE SLOVU / News from Cornwall
Pavla Behrová: JOSIF – SLOVÁK V RUMUNSKU / Joseph – Slovak in Romania
Kateřina Rybenská: FRÍSOVÉ: KONĚ VS. ETNIKUM? / Frises: Horses vs. ethnic group?
Irena Cejpová: ROLE „NÁRODNÍ STRUNKY“ PŘI VOLBĚ NA HRAD / The role of „national Strunk“ in presidential election
Linda Kolmanová: ÍRÁN: PUNK IS NOT DEAD! / Iran: Punk is not dead!