Gagauzové – jazyk a jejich etnická identita

Milan Mayer

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol
Faculty of Economics and Management, CULS Prague, Czech Rep.
Kabuka@seznam.cz

Gagauz people – their language and ethnic identity

Author: Milan Mayer
Language: Czech
Issue: 2/2014
Page Range: 39-54
No. of Pages: 16
Keywords: Gagauz language; ethnicity; Moldavia; ethnic minorities; ethnic identity
Summary/Abstract: The paper is about Gagauz ethnic minority in Moldova. The main objective of this work was to answer the research question: What are the main elements of the Gagauz ethnic identity? The theoretical part presents theories of the so far unexplained origin of Gagauz people. Furthermore, it contains a brief history of this ethnic group from coming into the Do-bruja region to the emergence of Autonomous Territorial Unit of Gagauzia. They are mentioned figures of Gagauz as well as other states in which the members of this ethnic group can be found. In the practical part is the assessment of the actual situation in Gagauzian re-gion which consists mainly of information about the current situation, the religious life, the use of language and cultural associations. Further, research question is answered when Ga-gauz people in Moldova feel to be Gagauz due to a different origin from the majority society. The situation in Bulgaria and Greece is vastly different and ethnic Gagauz in those countries are at risk of assimilation thanks to the gradual loss of the mother tongue. The results were obtained through structured interviews with open questions, informal interviews and group interviews during two fieldworks in Gagauzian autonomous region.


Gagauzská menšina je ve východní Evropě unikátem v několika ohledech. Prvním je nepochybně doposud neobjasněný původ této skupiny. Při důkladném hledání lze nalézt až 20 teorií o původu Gagauzů. Druhým unikátem je dozajista gagauzský jazyk spojený s náboženstvím. Přestože se jedná o jazyk, který je mylně interpretován jako dialekt turečtiny, jsou Gagauzové pravoslavní. Třetím unikátem je bezpochyby Gagauzská autonomní oblast v rámci Moldavské republiky. Tento unikátní status v Moldavské republice trvá již 20 let.

Teoretická část se věnuje doposud neznámému původů Gagauzů a předkládá teorii o tom, že jsou to potomci jednoho z turkických kmenů. Zároveň reflektuje historii tohoto etnika od prvních záznamů v 13. století, až po oficiální vznik autonomie v roce 1994. Podstatná část textu se také věnuje gagauzskému jazyku, jehož vývoj byl velmi složitý. Z počátku existovala pouze jeho orální forma, v historickém vývoji byl tento jazyk na bulharském území stigmatizován a první oficiální písemná verze gagauzštiny vznikla až v roce 1957. Při výzkumu etnických minorit je vždy důležité uvést kvantitativní údaje o počtu příslušníků daného etnika. Čtenář si je poté schopen udělat obrázek o jeho vývoji a také o vzestupné či sestupné tendenci obyvatelstva. Gagauze nalezneme i v dalších zemích. Mezi státy s největšími počty patří Ukrajina, Turecko, Rusko, Kazachstán, Bulharsko, Řecko a Makedonie.

Celý příspěvek / Full Text Paper:

Gagauzové – jazyk a jejich etnická identita

Bibliografie

Etničeski malcinstveni obščnosti. (Етнически малцинствени общности). [online] Nacionalen s’vet za s’trudničestvo po etničeskite i integracionnite v’prosi (Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси), 2006. [cit. 18. 4. 2013]. Dostupné z: http://www.nccedi.government.bg/print.php?category=83&id=247&print=yes
• HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 80-7367-040-2.
• HORÁK, Slavomír. Z dějin moldavských Gagauzů. Nový Orient, 2005, roč. 60, č. 2, s. 27-
30. ISSN 0029-5302.
• KING, Charles. The Moldovans: Romania, Russia, and the Politics of Culture. Hoover Press, 1999. 304 s. ISBN 0817997938. Další dostupnost: books.google.cz
• KVILINKOVA, E. The Gagauz Language Through the Prism of Gagauz Ethnic Identity. Anthropology & Archeology Of Eurasia [serial online]. Summer 2013 2013;52(1):74-94. Available from: Academic Search Complete, Ipswich, MA. [cit. 28-11-2013]. ISSN 1061–1959.
• NEUŽILOVÁ, Klára. Vliv státních zásahů na utváření kultury, příklad Gagauzů. Praha, 2014. Bakalářská práce. Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta.
• PUTINĂ, Natalia. The Role of the Geopolitical factor in the formation of Gagauzian autonomy within the republic of Moldova. Annals Of University Of Oradea, Series: International Relations & European Studies [serial online]. January 2010;(2):131–146. Available from: Academic Search Complete, Ipswich, MA. [cit. 29. 3. 2013]. ISSN 2067-1253.
• PUTINĂ, Natalia. The Socio-political dilemas of integration of Gagauz in republic of Moldova. Eurolimes [serial online]. September 2, 2011; 163–178. Available from: Academic Search Complete, Ipswich, MA. [cit. 29. 3. 2013]. ISSN 1841-9259.
Statistica Moldovei [online]. 2005. (XLS). [cit. 20.10.2014] Dostupné z: http://www.statistica.md/public/files/Recensamint/Recensamintul_populatiei/vol_1/6_Nationalitati_de_baza_ro.xls
• VARZARI, A., KHARKOV, V., STEPANOV, V., et al. Searching for the Origin of Gagauzes: Inferences from Y-Chromosome Analysis. American Journal Of Human Biology [serial online]. May 2009;21(3):326-336. Available from: Academic Search Complete, Ipswich, MA. [cit. 29-03-2013]. ISSN 1042-0533.
• VARSAHR, A., SPITSYN, V., SHEREMETYEVA, V. Genetic Demographic Survey of the Gagauz Population of Moldova. Russian Journal Of Genetics [serial online]. September 2003;39(9):1061-1069. Available from: Academic Search Complete, Ipswich, MA. [cit. 26-05-2013] ISSN 1022-7954.