Medailonek absolventů oboru Hospodářská a kulturní studia (HKS) – Kristina Nesterenko

Kristina Nesterenko

Kristina Nesterenko

Rádio Svobodná Evropa / Radio Liberty

Jsem absolventkou bakalářského a následně magisterského studia HKS z roku 2017. V současné době pracuji v organizaci Rádio Svobodná Evropa (Radio Free Europe/Radio Liberty). Jednou z největších výhod této organizace je multikulturní prostředí, které umožňuje potkat lidi z různých států, různých národností, zástupce různých etnických a náboženských menšin, a tím pádem mám i možnost využít všechny jazyky, které ovládám.
Protože pocházím ze státu, kde je v současné době problém svobodných médií nejvíce aktuální, velice mě oslovila mise této organizace – šíření demokratických hodnot do států, ve kterých je přístup ke svobodným médiím omezený, nebo dokonce ani není možný.
Další výhodou práce v Rádiu Svobodná Evropa je rychlý odběr světových novinek, týkajících se nejenom politické situace, ale i sociálních problémů, které většinou státní média ignorují.

Díky předmětům kulturního směru na oboru HKS se dokážu orientovat v problematice lidských práv, v mezinárodních i etnických konfliktech a náboženské situaci v různých státech světa. Ekonomická stránka oboru, která je orientovaná na účetnictví a finance neziskových organizací, mi pomohla nejen se vyznat v principech fungování Rádia Svobodná Evropa, ale také uplatnit se na pracovní pozici spojenou s finančními operacemi, například vytvoření finančního zázemí týkající se pořízení dokumentárních filmů.
Jsem ráda, že mám možnost využít teoretické školní znalosti v praxi, dále se rozvíjet díky velkému množství školení a kurzů, které nabízí rádio a poznat nejen světově známé moderátory hlavních televizních zpravodajství, ale i „malé“ dokumentaristy, zabývající se lidskými právy a sociálními problémy.

Celý příspěvek / Full Text Paper: Medailonek absolventů oboru Hospodářská a kulturní studia (HKS) – Kristina Nesterenko