Medailonek absolventů oboru Hospodářská a kulturní studia (HKS) – Lubomír Hajas

Lubomír Hajas

Lubomír Hajas

ředitel neziskové organizace Likvidace lepry

www.likvidacelepry.cz

Díky studiu oboru Hospodářská a kulturní studia jsem se mohl seznámit s různými vědními disciplínami a především tak získat širší pohled na svět a jeho rozmanitost. Zúčastnil jsem se projektu Krajané: Po stopách Čechů ve východní Evropě, kde jsem se mohl setkat s českou krajanskou komunitou v Chorvatsku.

Již během bakalářského studia jsem začal pracovat v neziskové organizaci Likvidace lepry (LL). Jedná se o křesťanskou organizaci, která již přes 25 let podporuje projekty primárně zaměřené na léčbu lepry, tuberkulózy a vředů buruli. Primárním cílem je shromažďování prostředků na podporu leprostanic, nemocnic a léčbu malomocenství, či příbuzných chorob a jejich následků. LL spolupracuje s německými organizacemi DAHW a Action medeor, díky tomuto partnerství je zajištěn větší dosah poskytované pomoci.

Práce v LL mě přivedla na vzdálená místa, jakými jsou Indie, Libérie, nebo Kolumbie. Studium HKS a s ním spojené předměty jakými jsou statistika, ekonomie, strategické řízení, nebo právě sociologie, antro-pologie aj. mi umožnilo mít patřičný rozhled ve všech aspektech spoje-ných s mou prací v organizaci Likvidace lepry.

Stručně o lepře (malomocenství) a LL-Likvidaci lepry: První zmínky o malomocenství pocházejí z Indie z období zhruba 1400 let před naším letopočtem, ale první písemně doložená lékařská zmínka je datována do období okolo roku 600 před Kristem. Původce nákazy lepry (Mycobacterium leprae) objevil v roce 1874 norský mikrobiolog Hansen. Lepra a tuberkulóza (TBC) mají velmi příbuznou sekvenci, protože jsou způsobovány bakteriemi rodu Mycobacterium. Bacil tuberkulózy (Mycobacterium tuberculosis) objevil v roce 1882 Němec Robert Koch. Až 95 % populace má přirozenou imunitu proti onemocnění leprou.


Onemocnění leprou a buruli

Od roku 1941 je lepra léčitelná. Posledním místem v Evropě, kde jsou shromážděni a léčeni lidé nakaženi leprou, je vesnice Tichilesti, která se nachází v Rumunsku.

V roce 1981 byla komisí WHO doporučena k léčbě lepry metoda Multidrug therapy (MDT), kdy se pacientům podává kombinace léků: dapson, rifampicin, chlofazimin. Tuberkulóza nejčastěji postihuje plíce, ale může zasáhnout i jiné orgány. Třetina lidí umírajících na AIDS umírá v důsledku infekce TBC. K léčbě TBC se používá kombinace léků: isonazid, streptomycin, ethambutol, pyrazinamid a rifampicin.

Likvidace lepry působila už na více než 60 místech světa. Pomáháme léčit lepru v zemích jakými jsou Indie, Libérie, Kolumbie a Tanzánie.

Indie
Libérie
Kolumbie
Indie, Libérie, Kolumbie