Základní údaje o časopisu
About the journal

Časopis Kulturní studia má dvě části – recenzovanou a nerecenzovanou (studentskou).
Pro publikování v recenzované části je třeba dodržet tato pravidla (odkaz) a řídit se publikační etikou časopisu (odkaz ZDE).
The Journal Cultural Studies contains two parts – peer-reviewed and not reviewed (student section).
For publication in peer-reviewed part the authors must comply with the following rules (link) and must follow Publication Ethics and Publication Malpractice Statement (link HERE).

Redakční informace / Editorial information

Recenzní řízení / Double blind peer review
Redakční rada / Editorial Board
Zaměření časopisu / Aims and scope
Informace pro autory / Instructions for authors
Zaslat příspěvek / Submitting paper

Identifikace časopisu:
Kulturní studia (Cultural Studies)
ISSN 2336-2766 (online)
ISSN 2533-7599 (print)

Vydavatel / Publisher:
Kulturní studia, IČO: 01653725 (zapsáno: Spolkový rejstřík vedený Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 25716, spisová značka: L 25716)
při Provozně ekonomické fakultě ČZU
Kamýcká 961/129
165 21 Praha-Suchdol
Czech Republic

e-mail: redakce@kulturnistudia.cz
Redakce odborných textů / Editors: Lenka Klečková, Irena Cejpová
Podmínky pro publikování příspěvku v recenzované sekci (odkaz)
Rules for submitting to a peer-reviewed section of the journal (link)

Jazyk příspěvků / The language of papers:
Čeština / Czech
Slovenština / Slovak
Angličtina / English
Němčina / German
Ruština / Russian

Periodicita / Frequency: 2x ročně – květen a listopad / Biannually – May and November
Datum vzniku časopisu / Established in: 2. 5. 2013


Indexace / Indexing:
* logo ERIH ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities
* logo DOAJ Directory of Open Access Journals (DOAJ)
* logo CEEOL Central and Eastern European Online Library – ceeol.com
* logo worldcat OCLC WorldCat
* logo Google Scholar GOOGLE Scholar
* SciRev Ohodnoťte recenzní hodnocení / Review our review process