Kejawen jako tradiční mystická víra v případě současné Jávy

Pavla Fajfrlíková Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol Email: fajfrlikova@pef.czu.cz Kejawen as the Traditional Mystical Belief in case of Contemporary Java Island DOI: http://dx.doi.org/10.7160/KS.2018.100102 Author: Pavla Fajfrlíková Language: Czech Issue: 1/2018 Page Range: 18-34 No. of Pages: 17 Keywords: Indonesia, Java, Javanese, Kejawen, religion, Sufism Summary/Abstract: The article deals with…