Konstrukce kolektivní identity očima pamětníků z řad volyňských Čechů v sušickém pohraničí

Lucie Neradová Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol Faculty of Economics and Management, CULS Prague, Czech Rep. chudlarska.lucie@seznam.cz Abstract Fenomén osídlování pohraničí novým obyvatelstvem po nuceném vysídlení Němců z Československa se stal středem pozornosti nejen bezprostředně po ukončení druhé světové války, kdy byl sledován především československými úřady z potřeby vybudovat…