Různé pohledy na každodennost: příklad Kyrgyzstánu

Iva Nádvorníková, Kateřina Kohoutová

Fakulta tropického zemědělství ČZU v Praze, Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol (Faculty of Tropical AgriSciences, CULS Prague, Czech Rep.)
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol (Faculty of Economics and Management, CULS Prague, Czech Rep.)
iva.nadvornikova@gmail.com; kata.kohoutova@gmail.com

Different perspectives on everyday life: the example of Kyrgyzstan

Authors: Kateřina Kohoutová, Iva Nádvorníková
Language: Czech
Issue: 1/2014
Page Range: 3-22
No. of Pages: 20
Keywords: Everydayness; Kyrgyzstan; ideology; anthropological research; transformation of Central Asia
Summary/Abstract: The primary purpose of this report is to describe the territory of today’s Kyrgyzstan from two sides (Russian and Anglo-American), thus, the cultural clash of the East and West. This topic is presented on the example of the day-to-day life. Using everydayness for outlining the situation allows greater transparency in differences between these two cultures. How can one ordinary day in the life of an average Kyrgyz change if it is seen from another country, block or ideology point of view? It is possible to look at one country, its traditions and customs from two different points of view and often result in completely different conclusions. Attempt to objectively describe the situation is often affected by ideologies, time, and by experiences and nature of the scientist or traveller. Precisely these aspects that have influenced perceptions of day-to-day life are taken into consideration and explained in more detail. The emphasis is put in particular on factors such as cultural background of the observer, his ideology, a religion and finally, on his personal relation to a given territory. This article aims to clarify the differences in evaluation of everyday life in Kyrgyzstan in terms of East and West, would like to show how to result in different interpretations with respect to the one who presents the opinion. How do people today live in Kyrgyzstan, has their daily life changed radically after the collapse of the Soviet Union and after gaining independence? How is the country and its people viewed from the perspective of travellers and foreign media, and howdo the Kyrgyz perceive themselves?


Kyrgyzstán je vnitrozemský stát v samém centru Střední Asie. Nejdelší hranice sdílí na severu s Kazachstánem a na jihovýchodě s Čínou, zbytek území sousedí na západě s Uzbekistánem a na jihozápadě s Tádžikistánem. V zemi o rozloze 198 500 km² žije na 5,5 milionu lidí (2012) . Hlavním městem je severně položený Biškek, dříve nazýván Frunze (či Pišpek). Od roku 1991, kdy se rozpadl Sovětský svaz, je Kyrgyzstán parlamentní republikou. Dvacet let po získání nezávislosti je ale ruština stále používaná jako lingua franca a funguje, vedle kyrgyzštiny, jako druhý oficiální jazyk státu. Rusové tvoří třetí největší menšinu v zemi, na druhém místě jsou sousední Uzbeci.

Způsob života Kyrgyzů prošel během let značnou proměnou. V době před Sovětským svazem se o Kyrgyzech zmiňují převážně náhodní cestovatelé, vědci, dobrodruzi a průzkumníci, kteří pátrají po nových živočišných druzích, rostlinách, geologických unikátech či cestují za cílem zmapování, pro Evropana, dosud neznámých krajů. Cílem jejich cesty nebývá přímo území dnešního Kyrgyzstánu, ale zájem o něj postupem let stoupá. Mezi těmi, kteří se o regionu Střední Asie v předsovětských dobách zmiňují, již převládá přesvědčení o stupňujícím se vlivu Moskvy a ruském zájmu o kolonizaci nových oblastí.

Střední Asie byla v té době ovládána klany a rody, neexistovala tu žádná forma státní- ho zřízení, jaká fungovala tou dobou v Evropě. Poznatky pozorovatelů a cestovatelů po Kyrgyzstánu koncem 19. a začátkem 20. se v mnohém podobají. Popisují kočovné kmeny a rody, jejich tradice, zvyky a chování. Henry Lansdell o nich mluví jako o divokých nomádech, kteří ač jsou čestní a odvážní, s vidinou zisku se stávají agresivními a pomstychtivými. Petr Petrovič Semjonov zmiňuje vztahy mezi rody a spory, ke kterým může dojít při uzavírání manželství. Zato Ellsworth Huntington se spíše zaměřuje, z pohledu environmentálního de- terminismu, na popis jejich přirozeného prostředí a spatřuje v nich pohostinné nomády s úctou k tradicím a označuje je za přátelské a vlivem izolace za velice zvídavé. I Nikolaj Alexandrovič Severcov na Kyrgyzech obdivoval, v jakém soužití s přírodou dokážou žít.

Celý příspěvek / Full Text Paper: Různé pohledy na každodennost příklad Kyrgyzstánu

Bibliografie

• A Fortress State in Transition Brezhnev’s legacy: stability, security and perhaps stagnation. Time. 6/23/1980, Vol. 115 Issue 25, p. 22–34, 13p. ISSN 0040-781X.
• ANDREEV, N. Kirgizstan: Grappling with democracy. Bulletin of the Atomic Scientists 50.1 (1994): 44.
• BAILEY A., America Faces Russia (Ithaca, 1950), p. 292 In DALLIN Alexander. Bias and Blunders in American Studies on the USSR. Slavic Review, Vol. 32, No. 3 (Sep., 1973), pp. 560–576.
• CONNERY, J. Caught between a dictatorship and a democracy: civil society, religion and development in Kyrgyzstan. Praxis: The Fletcher Journal of Development Studies 16 (2000): 1–18.
• DALLIN, A. Bias and Blunders in American Studies on the USSR. Slavic Review, Vol. 32, No. 3 (Sep., 1973), pp. 560–576.
• DIKAMBAYEV, Kazy. Fifteen soviet socialist republics today and tomorrow : Kirghizia: Complete transformation of former backward colony. In Soviet Booklet. London: Stupendous programme, 1960. s. 30. Dostupné z: http://www.archive.org/details/KirghiziaCompleteTransformationOfFormerBackwardColony.
• ISABAEVA, E. Leaving to enable others to remain: remittances and new moral economies of migration in southern Kyrgyzstan. Central Asian Survey 30. 3–4 (2011): 541–554. ISMAILOVA, B. „Curriculum reform in post-Soviet Kyrgyzstan: Indigenization of the history curriculum.“ Curriculum journal 15.3 (2004): 247–264.
• JANDOUREK, Jan. Slovník sociologických pojmů: 610 hesel. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, 258 s. ISBN 978-802-4736-792.
• JUMUGULOV, A. Kyrgyzstan: Despite difficulties, some old dreams are coming true. Executive Intelligence Review (1998): 50–54.
• KOKAISL, P. et al. Kyrgyzstán a Kyrgyzové: Kyrgyzstan i kyrgyzy. V Plzni: Západočeská univerzita, 2008, 309 s. ISBN 978-80-7043-772-8.
• LANSDELL, Henry. Russian Central Asia. Oxford, England: Sampson Low, 1885.
• LAVROV, B. Industrializacija nacional’nych respublik i oblastěj. Torgovo-Promyšlennaja gazeta. 1927, 6–7 (11), № 255/56 (1690/91). Dostupné z: http://istmat.info/node/23947.
• MCGLLINCHEY, E. Exploring regime instability and ethnic violence in Kyrgyzstan. Asia policy 12.1 (2011): 79–98.
• MITCHELL, Laurence. By the Shores of Issyk-Kul. Russian Life. 2010, roč. 53, č. 5, s. 34–40. ISSN 1066-999X.
Nacional’nyj Statističeskij Komitět Kyrgyzskoj Respubliki. (Национальный Статистический Комитет Кыргызской Республики) [online]. 2012 [cit. 2012-10-21]. Dostupné z: http://www.stat.kg/stat.files/din.files/census/5010003.pdf.
• TUDOROIU, T. Rose, Orange, and Tulip: The failed post-Soviet revolutions. Communist and Post-Communist Studies. Volume 40, Issue 3, September 2007, Pages 315–342.
• WASHINGTON MOON, George. Men And Women Of The Time Part Two. dotisk. U.S.: Kessinger Publishing, 2005. ISBN 1417972564.
• WHEELER, G. E. Soviet Policy in Central Asia. International Affairs (Royal Institute of In- ternational Affairs 1944-), Vol. 31 No. 3(Jul., 1955), pp. 317–326. Wiley-Blackwell.