Slováci ve Vojvodině

Pavel Hanuš

Ernst & Young, Na Florenci 2116/15, 110 00 Prague 1, Czech Republic
email: Pavel.Hanus@cz.ey.com

Slovaks in Vojvodina

Author: Pavel Hanuš
Language: Czech
Issue: 1/2015
Page Range: 40-65
No. of Pages: 26
Keywords: Republic of Serbia; Vojvodina; Lug; Slovaks; national minority; Evangelicals
Summary/Abstract: This study focuses on the settlement of Slovaks in Republic of Serbia. Text is focused on northern part of Serbia, this area known as Vojvodina is main homeland of Slovak minority. The article introduces the history and other most important aspects of their culture. This aspects are mainly media, fellowships, food and folk music. Education, language and religion will be introduce in separate chapters because they have been very important on preservation of Slovak culture. The study also contains elementary information about geography and statistic of the minority.


Někteří Slováci se v průběhu 18. století rozhodli opustit svojí domovinu a vydat se hledat nový a lepší domov. Většina z nich se z jihu Slovenska a severu Maďarska vydala dále na jih do tehdejších Dolních Uher, kde jejich potomci pobývají dodnes.

V Srbsku, ve Vojvodině, nalezneme velmi aktivní spolky pečující o tradiční slovenskou kulturu. Jedná se o celosvětově nejaktivnější a nejpočetnější skupinu Slováků žijících v zahraničí, o něco méně početné spolky jsou i v severním Chorvatsku kolem města Ilok. Nejméně početná je skupina Slováků žijících v Černé Hoře.

Hlavním cílem této studie je zmapovat usídlení a současné aktivity Slováků na území dnešního Srbska. Pro tento časopis je studie připravena jako souhrn předchozích prací autora na toto téma. Jedná se především o monografii Po stopách Slováků ve východní Evropě a výstupů z projektu Pestrá Evropa.

Historie Slováků na Balkáně začíná v 18. století, kdy se předci současné generace vydali osidlovat jižnější kraje tehdejšího Uherska. K tomu je vedly především ekonomické důvody. V první vlně se přesouvali především na severní a střední území dnešního Maďarska. Ve druhé fázi se pak dostali ještě dál a nakonec se usadili ve Vojvodině.

Slováci v této oblasti patří k těm nejaktivnějším na celém světě, udržují slovenské zvyky a kulturu nejen na Slovensku, ale i u ostatních skupin Slováků žijících po celém světě. Například Slovenský kulturno-umelecký spolek P. J. Šafárik patří k nejlepším slovenským folklórním souborům na světě. Velmi často jezdí i do své původní vlasti prezentovat tradiční tance a kulturu. Nesmíme zapomínat ani na spoustu časopisů, novin, knih a odborných publikací. To společně s jejich vlastním výzkumným ústavem či jediným profesionálním slovenským divadelním uskupením za hranicemi Slovenska přispívá ke stálému vývoji jejich kultury.

Většina Slováků v Srbsku se ale shoduje, že nejlepší léta mají za sebou. Ta podle nich byla za dob bývalé Jugoslávie, kdy měli dostatek práce i dobré vztahy s většinovým srbským obyvatelstvem. Tyto vztahy sice prý pokračují i dnes, někteří si ovšem stěžují, že po válce v 90. letech již nejsou takové jako dříve.

Náboženské vyznání Slováků je především evangelické, čímž se významně odlišují od většinového pravoslavného obyvatelstva. Víra je rovněž jedním z hlavních prvků, jak se vymezují proti většinovým Srbům.

V Srbsku jsou rovněž zřízeny kvalitní podmínky pro studium ve slovenském jazyce, od školek až po slovenské oddělení vysoké školy. Vysokoškolské studium na Slovensku a stipendia od slovenské vlády pro studium na Slovensku jsou v současné době pro tuto menšinu spíše pohromou než požehnáním. Většina mladých, kteří odejdou za studiem na Slovensko, se totiž nevrátí. V Srbsku je totiž pro ně těžší získat zaměstnání a udržet si tak vysokou životní úroveň. V současné době je proto pro Slováky v Srbsku největší problém, že starší generace nemá komu předávat vlastní tradice a zvyky.

Celý příspěvek / Full Text Paper: Slováci ve Vojvodině

Bibliografie

 • BÁĎONSKÝ, Miroslav. Úloha l’udovej hudobnej a folkórnej tvorby pri zachovaní identity Slovákov vo Vojvodine. s. 27, Báčsky Petrovec, 2009. Diplomová práce. Univerzita v Novom Sade Pedagogická fakulta v Sombore. Vedoucí práce Dr. Milovan Miškov.
 • BAKSOVÁ, Vesna. O životě a zvykocho Slovákov v Markovci Našickom. 2005. ISBN 953-7277-02-X.
 • BOLDOCKA, Annamaria. Matica slovenská v Srbsku. [online] Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. [cit. 10. 2. 2012]. Dostupné z: <http://slovackizavod.org.rs/kultura-i-sira-javnost/matica-slovacka-u-srbiji>.
 • BORGUĽA, M., ŠVIHRAN, L. Tu sa usadíme. Tatran Bratislava, 1979.
 • BRNJIK, Ž. Jelisavac: slovenská rodná dedina. 1. vyd. Jelisavac: Savez Slovaka RH i MS Jelisavac, 2007. 152 s. ISBN 978-953-7277-10-9.
 • BRTKOVÁ, Anna. Slovenský kultúrno-umelecký spolok P. J. Šafárika, Nový Sad. [online] Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov Novi Sad, © 2013 [cit. 2013-02-19]. Dostupné z: <http://slovackizavod.org.rs/narodna-kultura/kulturno-umetnicka-drustva/2834>.
 • ČÁP, Peter. Slováci ve Vojvodině. Plzeň, 2005. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická. Vedoucí práce Mgr. Filip Tesař.
 • ČERNI, Ružica; MIKSAD, Vlatko; SUDECKÝ, Ratko. Slovenské divadlo v Iloku 1914– 2008. Bratislava: Matica Slovenská, 2008. ISBN 978-953-283-015-6.
 • Divadelný festival DIDA. [online] Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Novi Sad, © 2013 [cit. 19. 2. 2013]. Dostupné z: <http://slovackizavod.org.rs/manifestacije/pozorisne-smotre/dida>.
 • Dolnozemský Slovák. Báčky Petrovec: Slovenské vydavaťelské centrum v Báčskom Petrovci, 2012, 17 (32), č. 3. ISSN 1454-5489.
 • Dolnozemský Slovák. Báčky Petrovec: Slovenské vydavaťelské centrum v Báčskom Petrovci, 2009, 14 (29), č. 1. ISSN 1454-5489.
 • Dolnozemský Slovák. Báčky Petrovec: Slovenské vydavaťelské centrum v Báčskom Petrovci, 2010, 15 (30), č. 3. ISSN 1454-5489.
 • Državni zavod za statistiku. [online]. 2006 [cit. 2013-04-28]. Dostupné z: http://www.dzs.hr/.
 • HANUŠ Pavel. Kulturní specifika slovenské národnostní menšiny v Srbsku. Praha, 2013. Bakalářská práce. Česká zemědělská univerzita. Vedoucí práce doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.
 • Kovačica 1802–2002: Zborník prác pri dvestoročnici mesta. Báčsky Petrovec: AST Kultúra, 2002, s. 79. ISBN 86-903911-0-X.
 • KURIC, Andrej. 140 rokov slovenskej školy v Iloku/90 rokov slovenského divadelníctva v Iloku. 1. vyd. Osijek: Grafika, 2004. (87 s.) ISBN: 935-98927-7-5.
 • KURIC, Andrej. História Slovákov v Chorvátsku. [online] Savez Slovaka Hrvatske, 2010 [cit. 27. 10. 2012]. Dostupné z: <http://www.savez-slovaka.hr/sk/o-nama/historia-slovakov-v-chorvatsku>.
 • KURIC, Andrija a Branka BAKSA. 15 rokov Zväzu Slovákov v Chorvátskej republike: Slováci v Chorvátsku včera, dnes, zajtra. Našice: Zväz Slovákov v Chorvátskej republike, 2007. 194 s. ISBN 978-953-7277-10-0.
 • KVASNOVSKI, Josip a Štefánia CHOVANCOVÁ. Zlaté perá. 2010., s. 5, ISBN 978-953-95327-0-2.
 • KVASNOVSKI, Josip. Slovník oravsko-kysuckého nárečia Slovákov v Josipovci. Josipovac: Matica Slovenská, 2006. 92 s. ISBN 953-95327-0-1.
 • Letí pieseň, letí. [online] Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Novi Sad, © 2013 [cit. 19. 2. 2013]. Dostupné z: <http://slovackizavod.org.rs/manifestacije/1943>.
 • Manifestácie, festivaly a celomenšinové podujatia. [online] Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Novi Sad, © 2013 [cit. 2013-02-19]. Dostupné z: <http://slovackizavod.org.rs/manifestacije>.
 • Miestny odbor Matice slovenskej v Padine. Padina 1806–1996. Nový Sad: Biroelectronic, 1996. ISBN 86-901823-1-4.
 • SATARYOVÁ, Kristýna, Linda KOLÁŘOVÁ a Jana BREJCHOVÁ. Slováci v Chorvatsku. [online]. 2013 [cit. 24. 11. 2014]. Dostupné z: <http://www.hks.re/wiki/slovaci_v_cerne_hore>.
 • SATARYOVÁ, Kristýna, Linda KOLÁŘOVÁ a Jana BREJCHOVÁ. Slováci v Černé Hoře. [online]. Hospodářská a kulturní studia, Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, 2013 [cit. 10. 11. 2014]. Dostupné z: <http://www.hks.re/wiki/montenegro>.
 • SEDLÁKOVÁ, Zuzana. Slováci nebo Srbové? Historie a současnost slovenské enklávy v srbské Vojvodině. Praha, 31. 3. 2010. Bakalářská práce. ČZU. Vedoucí práce doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.
 • SKLABINSKÁ, Milina; Katarína MOSNÁKOVÁ. Slováci v Srbsku: z aspektu kultúry. Nový Sad: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, 2012. ISBN 86-879-4706-2.
 • Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku. [online]. [cit. 22. 1. 2013]. Dostupné z: <http://www.ecavyu.com/indexp.html>.
 • SPEVÁK, M., Slováci v Čiernej Hore, Podgorica, 2008.
 • Stretnutie v pivnickom poli. [online] Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Novi Sad, © 2013 [cit. 19. 2. 2013]. Dostupné z: <http://slovackizavod.org.rs/manifestacije/muzicko-folklorni-festivali/1503>.
 • Tancuj-tancuj. [online] Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Novi Sad, © 2013 [cit. 19. 2. 2013]. Dostupné z: <http://slovackizavod.org.rs/manifestacije/muzicko-folklorni-festivali/tancuj-tancuj>.
 • The collapse of Austria-Hungary. In: Britannica: fact matter [online]. 2013 [cit. 13. 12. 2013]. Dostupné z: <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/648646/World-War-I/53168/The-collapse-of-Austria-Hungary>.
 • Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. [online]. [cit. 5. 3. 2013]. Dostupné z: <www.uszz.sk/>.
 • URBAN, Kristián, Samko KUKUČKA a Miloslav KOLÁR-FICO. Lug – dedinka v údolí. Prvých 105 rokov 1902–2007. Stará Pazova: GKP SavPO, 2008.
 • UŠÁK, V. Slováci v Chorvátsku: Historický náčrt. 1. vyd. Cleveland: Slov. ústav, 1978.
 • VEREŠ, A. N. N. LUG. Báčski Petrovec: Kníhtlačiareň úč. spol. Petrovec, 1930.
 • VINČAK, R. Katalog knjiga zavičajne zbije/katalóg kníh regionálnej zbierky Croslovaciká. Našice, 1998–2009.