Vytvořit více a přitom šetrněji

Mezinárodní agentura pro energii na jaře přinesla důležitou a nadějnou zprávu, která tvrdí, že poprvé po 40 letech došlo k alespoň zastavení nárůstu oxidu uhličitého produkovaného energetickým průmyslem. Pro přesnost to není úplně poprvé, ke stejnému stavu došlo i v letech 1980, 1992 a 2009. Ovšem v těchto letech došlo celosvětově k poklesu hrubého domácího produktu, neboli celosvětová ekonomika nerostla. Rok 2014 je výjimečný tím, že i přes celosvětový 3% růst hrubého domácího produktu se podařilo zastavit narůstání skleníkových plynů. To dokazuje, že lidé se mohou mít lépe jak z pohledu ekonomického, tak i z pohledu životního prostředí.
Důležitým údajem, který zpráva přináší, je ovšem to, kdo se na tomto jevu mimo jiných zemí podílel. Jedná se o zemi, která udivuje svým ekonomickým růstem, ale také o zemi, kterou řídí komunistická strana, místo čerstvého vzduchu dýcháte čerstvý smog a lidská práva v ní nejsou zrovna tou nejcennější hodnotou. Ano, jedná se o Čínskou lidovou republiku. Podle mezinárodní agentury pro energii za tím stojí kromě měnící se spotřeby energie hlavně to, jak se energie vyrábí. Povzbudivou zprávou je, že i země jako je Čína, která disponuje obrovskými zásobami, ale také značnou spotřebou uhlí, začíná, alespoň malými krůčky, přecházet k obnovitelným zdrojům energie. Pokud bychom se podívali na zprávy o stavu ovzduší zejména ve velkých městech, kde se soustřeďuje výroba, příznivé zprávy najdeme jen stěží. Nicméně nelze očekávat, že když někdo ničí životní prostředí po několik desítek let, že bude po jednom roce vše vyřešeno. To rozhodně ne, ale je to sympatický první krok, který dává naději do budoucna.
V poslední době se objevuje mnoho námětů ohledně obnovitelných zdrojů, mě zaujal ten o konstrukci solární elektrárny, která možná není nejlepším řešením, přesto ale představuje způsob jak nezabírat půdu a využívat prostory, které tvoří 70 % plochy Země.
Názor si udělejte sami: http://news.nationalgeographic.com/news/energy/2015/01/150116-floating-solar-power-japan-yamakura/. Pokud si chcete podívat na zajímavá data o životním prostředí, zde naleznete obrovské množství informací a zajímavé publikace: https://data.oecd.org/environment.htm. Zmíněnou zprávu Mezinárodní organizace pro energii naleznete zde: http://www.iea.org/newsroomandevents/news/2015/march/global-energy-related-emissions-of-carbon-dioxide-stalled-in-2014.html.

Studentská sekce