Základní údaje

Identifikace časopisu:
Kulturní studia
ISSN 2336-2766
recenzovaný časopis

Vydavatel:
Kulturní studia, o.s.
Kamýcká 961/129
165 21 Praha-Suchdol

Periodicita: 2x ročně – květen a listopad
Datum vzniku časopisu: 2. května 2013