Postsocialistická transformace Uzbekistánu a její vliv na postavení žen v rámci rodiny

Post-socialist transformation of Uzbekistan and its impact on the status of women within the family

  • Ida Pětioká Geschichtspark Bärnau-Tachov, Naaber Straße 5b, D-95671 Bärnau, Germany
Klíčová slova: Uzbekistan, women, family, socialism, post-socialism, transformation

Abstrakt

This paper explores how the position of women in Uzbek families has developed from Soviet times until the present day and identifies changes that have occurred in connection with the post-socialist transformation. After a short historical introduction, details are provided regarding the legislative and religious context surrounding the position of women during this period. The crucial part of the paper focuses on the position of women in the family, where attention is also paid to the closely related topics of marriages, divorce, and polygyny.

Středoasijská republika Uzbekistán je postsovětskou republikou, která se po rozpadu Sovětského svazu stala v roce 1991 nezávislým státem a byla nucena vyrovnat se nejen s přechodem k samostatnému hospodářství, nýbrž prošla transformací i v mnoha dalších směrech, od politiky až po kulturu. Tato studie podrobněji zkoumá změny v soukromém životě žen a jejich postavení v rámci rodiny. Činí tak na základě srovnání postavení žen v době, kdy byl Uzbekistán součástí Sovětského svazu, a v současnosti, kdy je již samostatnou republikou.
Studie přibližuje, do jaké míry se naplnily sovětské snahy o emancipaci žen a jak se vývoj v této oblasti změnil s koncem sovětského režimu a vznikem samostatného státu. Po stručném historickém úvodu následuje nástin obecného legislativního a náboženského rámce postavení žen. Posléze je detailní pozornost věnována praktickému popisu postavení žen v rodině se zaměřením na tři tematické okruhy – vstup žen do manželství, problematiku rozvodů a problematiku mnohoženství.

Publikováno
2021-02-09
Jak citovat
Pětioká, I. (2021). Postsocialistická transformace Uzbekistánu a její vliv na postavení žen v rámci rodiny: Post-socialist transformation of Uzbekistan and its impact on the status of women within the family. Kulturní Studia, 1(1). Získáno z https://kulturnistudia.cz/domains/kulturnistudia.cz/journal/index.php/ks/article/view/29
Sekce
Články / Articles