„Německá“ kultura ve Francii – Alsasko a Alsasané

“German” culture in France – Alsace and the Alsatians

  • Petr Kokaisl Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol Faculty of Economics and Management, CULS Prague, Czech Rep. https://orcid.org/0000-0002-0702-5046
  • Kateřina Hamouzová
  • Michaela Hromádková
  • Tereza Jarolímková
Klíčová slova: Ethnic minorities, German-speaking minorities, Alsace, Alsatian dialect, ethnicity, Etnické menšiny, Německy mluvící menšiny, Alsasko, Alsaský dialekt, etnicita

Abstrakt

The main aim of this paper is to specify perceptions of ethnicity among the German (or Alsatian)-speaking population living in Alsace in France. Because the German-population (or population speaking a German dialect) also live outside Alsace, it is possible to make relatively efficient comparisons of the influence exerted by government in shaping ethnicity and language. This paper therefore addresses the question: What is the relationship between the state and ethnicity of inhabitants and how Alsatians develop their own ethnicity?

Oblast Alsaska (Alsaska-Lotrinska) byla jako hraniční oblast častým předmětem sporu mezi Francií a Německem, což můžeme pozorovat již od nejstarších historických dob, ale i poměrně nedávno – jen během období let 1850 až 1950 měnilo alsaské obyvatelstvo čtyřikrát státní příslušnost. Tento region je typickou oblastí na pomezí, kde je možné studovat, zda obyvatelstvo nastupuje cestu postupného přibližování se majoritě, nebo naopak dává stálý důraz na kulturní odlišnosti. Zároveň je na příkladu obyvatel území dnešního Alsaska možné ukázat, jak se proměňovala jejich identita od německé přes francouzskou až po alsaskou.

 

Publikováno
2013-11-01
Jak citovat
Kokaisl , P., Hamouzová, K., Hromádková, M., & Jarolímková, T. (2013). „Německá“ kultura ve Francii – Alsasko a Alsasané: “German” culture in France – Alsace and the Alsatians. Kulturní Studia, 1(1). Získáno z https://kulturnistudia.cz/domains/kulturnistudia.cz/journal/index.php/ks/article/view/30
Sekce
Články / Articles