Konstrukce kolektivní identity očima pamětníků z řad volyňských Čechů v sušickém pohraničí

The construction of collective identity through the eyes of witnesses – Volhynian Czechs in the border area (Sušice)

  • Lucie Neradová
Klíčová slova: Collective identity, collective memory, biographical research, narration, generation, border, settlement, re-emigration, Volhynian Czechs, Volhynia

Abstrakt

The main goal of this thesis was to explore the construction of collective identity among the post-war re-emigrated group of Volhynian Czechs in the former district of Sušice and its transmission to the younger generation. This issue was addressed both from the position of witnesses to whom the departure from Volhynia was a lived reality and from the position of the next generation of offspring. Of key interest were attributes of collective identity, to which the first generation of Volhynian Czech attach the highest priority as it forms a characteristic part of their everyday lived world. At the same time, the research also focused on the question of whether there is intergenerational transmission of semantically important elements of the collective memory of Volhynian Czechs. Information derived from literature on the process of re-emigration was extremely important for this project. This information was used in the empirical research to explore and compare the differences between the construction of “Volhynian Czech” in the researched area to other parts of the Czech border.

Fenomén osídlování pohraničí novým obyvatelstvem po nuceném vysídlení Němců z Československa se stal středem pozornosti nejen bezprostředně po ukončení druhé světové války, kdy byl sledován především československými úřady z potřeby vybudovat naše československé pohraničí. Později se stal předmětem zájmu mnoha etnologických výzkumů, které se zaměřily i na samotný průběh osídlovací akce a pohled jednotlivých aktérů, jež se této migrační události sami účastnili. Zkoumání jistých kulturních specifik a odlišností v kulturně, lokálně, hospodářsky a ekonomicky diverzifikovaných pohraničních oblastech bylo taktéž důležitou součástí různých etnologických výzkumů.

 

Publikováno
2013-11-01
Sekce
Články