Jodas, M. (2020). Vývoj a vliv tradiční a moderní hudby v každodennosti Kyrgyzů: The development and influence in traditional and modern music on the everyday life of the Kyrgyz people. Kulturní Studia, 8(15), 3–29. Získáno z https://kulturnistudia.cz/domains/kulturnistudia.cz/journal/index.php/ks/article/view/24