Borjian, H. (2020). Koroští Balúčové a jejich jazyk: The Koroš Baloch and their language. Kulturní Studia, 8(15), 30–46. Získáno z https://kulturnistudia.cz/domains/kulturnistudia.cz/journal/index.php/ks/article/view/25