Jodas, M. (2020) „Vývoj a vliv tradiční a moderní hudby v každodennosti Kyrgyzů: The development and influence in traditional and modern music on the everyday life of the Kyrgyz people", Kulturní studia, 8(15), s. 3–29. Dostupné z: https://kulturnistudia.cz/domains/kulturnistudia.cz/journal/index.php/ks/article/view/24 (Viděno: 21květen2024).