Borjian, H. (2020) „Koroští Balúčové a jejich jazyk: The Koroš Baloch and their language", Kulturní studia, 8(15), s. 30–46. Dostupné z: https://kulturnistudia.cz/domains/kulturnistudia.cz/journal/index.php/ks/article/view/25 (Viděno: 3červen2023).