[1]
H. Borjian, „Koroští Balúčové a jejich jazyk: The Koroš Baloch and their language", ks, roč. 8, č. 15, s. 30–46, lis. 2020.