1.
Jodas M. Vývoj a vliv tradiční a moderní hudby v každodennosti Kyrgyzů: The development and influence in traditional and modern music on the everyday life of the Kyrgyz people. ks [Internet]. 1. listopad 2020 [citován 3. červen 2023];8(15):3–29. Dostupné z: https://kulturnistudia.cz/domains/kulturnistudia.cz/journal/index.php/ks/article/view/24