Jihokorejská kulturní specifika

Korea

Pavel Hanuš
Ernst & Young, Na Florenci 2116/15, 110 00 Prague 1, Czech Republic
email: Pavel.Hanus@cz.ey.com

Abstract

V dnešní době stále silněji nabývá na významu porozumění korejské kultuře a způsobu komunikace, jelikož zájem Korejců o Českou republiku neustále vzrůstá. V opačném směru je zatím zájem opatrnější, ale také zde je patrný rychle rostoucí trend. První český podpis dohody o strategickém partnerství v Asii je toho dobrým důkazem.

V době, kdy je možné se přesouvat po celém světě v řádu hodin, se vzdálenosti neustále zkracují. Tato překážka se proto již dávno stala téměř bezvýznamným problémem pro komunikaci. Kulturní rozdíly rychlejšími letadly či jinými dopravními prostředky ovšem nelze zmenšit. Jediné jak lze tuto bariéru překonat, je tolerance a především znalost kulturních specifik, zvyků a způsobů chování. Tato práce nemůže nikoho naučit toleranci, ale pokusí se přiblížit korejskou kulturu a upozornit na problémy při každodenním kontaktu s ní.

Celý příspěvek: Jihokorejská kulturní specifika

Bibliografie

• ČCHÄ, Sŏ-il. Jak obchodovat s Korejci. Praha: Ideál, 2014, 221 s. ISBN 978-80-86995-27-4.
• HUNTINGTON, Samuel P. Střet civilizací: boj kultur a proměna světového řádu. V Praze: Rybka Publishers, 2001, 447 s. ISBN 80-861-8249-5.
• JANOŠ, Jiří. Dokonale utajená Korea. Praha: Libri, 1997, 187 s., ISBN 80-85983-26-5.
• Korea, South. In: The world factbook [online]. CIA [cit. 2016-02-18]. Dostupné z: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ks.html
Korean language [online]. Encyklopaedia Britannica Inc., 2016 [cit. 2016-02-18]. Dostupné z: http://www.britannica.com/place/Korean-language
• PUCEK, Vladimír. Jazyková politika v Koreji. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0066-8.
The busiest flight routes in the world… [online]. UK: The Daily Mail, 2014 [cit. 2016-02-18]. Dostupné z: http://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-2719733/Busiest-flight-routes-world-revealed.html
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. Vyd. 1. Praha: Nakladatelský dům OP, 1996, 4 sv. Encyklopedie Diderot. ISBN 80-858-4117-7.