Rozhovor s emeritním děkanem FF UK doc. Vrhelem

Doc. Petr Kokaisl vedl rozhovor s doc. Františkem Vrhelem, českým vědcem z oboru lingvistiky a iberoamerikanistiky na téma antropologie ve druhé polovině dvacátého století. Kokaisl: Jak to říká Donutil – Ptejte se, na co chcete, na co chci, odpovím – zrovna tak to můžete i Vy. Jak bylo náročné i vzhledem k měnící se politické situaci v Československu studium kultury…