Význam šamanismu v postmoderní době na příkladu oblasti peruánské Amazonie

Sylvie Abbasová
MSD IT Global Innovation Center, Svornosti 3321/2, 150 00 Praha
Email: sylvie.abbasova@gmail.com

The Purpose of Shamanism in the Postmodern Age Demonstrated on the Peruvian Amazon District
DOI: http://dx.doi.org/10.7160/KS.2018.110203
Author: Sylvie Abbasová
Language: Czech
Issue: 2/2018
Page Range: 54-73
No. of Pages: 20
Keywords: Shamanism, Religion, Postmodern Age, Amazonia, Tourism, Qualitative Research
Summary/Abstract:
This article deals with a question of purpose of shamanism in today’s postmodern age. It focuses on motives of western tourists that lead them to travel to shamans of the Amazon to participate in the shamanic ritual with ayahuasca. The field research was focusing mainly on the dual description of Amazon shamanism from the point of view of the shamans on the one hand and of the tourists on the other. The main part of the practical part focuses on the motives of passengers for travelling to the area with regard to their needs in the form of a treatment, seeking extraordinary experiences and learning of shamanic knowledges.


Žijeme v postmoderní době, ve které protichůdnost jevů je to, co ji provází na každém kroku. Na jedné straně se vytváří nové a lepší podmínky pro život, na straně druhé vzniká čím dál více nároků na jednotlivce, kteří žijí rozmanité životy postrádající jistotu a pevné vazby. Nedostatek času a náročnost práce často vytváří stres, úzkost a pocit nenaplněného života, a lidé začínají pátrat po tom, co v jejich životech chybí. Někdy hledají útěchu v zábavě, jejíž nabídka je v západním světě více nežli bohatá, někdy přesto ve své kultuře cosi postrádají, a tak začínají hledat jinde. Poslední dobou se zájem postmoderního člověka začal upínat směrem k jihoamerickému kontinentu k životu amazonských šamanů, o kterých se možná domnívá, že stále žijí v souladu s přírodou a léčí podle tradice svých předků. Možná tento život je něčím, co západní společnost fascinuje, možná je to něco, co ve své kultuře postrádá, a možná je příčinou také náboženství, kterého je v postmoderním světě čím dál méně.
Tento článek se zabývá významem šamanismu v postmoderní době. Snaží se zachytit důvody, které vedou dnešní západní společnost k tomu, aby podnikala cesty do vzdálených oblastí Amazonského pralesa, aby zde zakusila znovu život v přírodě a nechala se léčit tradiční medicínou zdejších šamanů. Dnešní globalizovaný svět umožňuje uskutečňovat cesty napříč naší planetou, čímž dochází k propojování zdánlivě vzdálených oblastí. Tak jako tradiční prvky šamanismu pronikají do západní modernizované kultury, tak i naopak změny u jihoamerických šamanů v důsledku ovlivnění západním turismem jsou rovněž čím dál více patrné.

Celý příspěvek / Full Text Paper: Význam šamanismu v postmoderní době na příkladu oblasti peruánské Amazonie

Bibliografie

 • BEYER, Stephan V. Singing to the plants: a Guide to Mestizo Shamanism in the Upper Amazon. Albuquerque: University of New Mexico Press, 2009. ISBN 978-0-8263-4729-9.
 • BOWIE, Fiona. Antropologie náboženství. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-3789.
 • CAVNAR, Clancy and LABATE, Beatriz. Ayahuasca Shamanism in the Amazon and Beyond. New York: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0199341207.
 • DOBKIN DE RIOS, Marlene, RUMRRILL, Roger. a hallucinogenic Tea, Laced with Controversy: Ayahuasca in the Amazon and the United States. Westport, Conn.: Praeger, 2008. ISBN 978-0-313-34542-5.
 • DOBKIN DE RIOS, Marlene. Drug Tourism in the Amazon [online]. Anthropology of Consciousness. California, 1994 [cit. 24. 10. 2018]. Dostupné z: https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1525/ac.1994.5.1.16
 • FOTIOU, Evgenia. From Medicine Men to Day Trippers: Shamanic Tourism in Iquitos, Peru. University of Wisconsin-Madison, 2010 [cit. 28. 3. 2018]. Dostupné z: http://www.neip.info/downloads/Fotiou_Ayahuasca_2010.pdf
 • HOMAN, Joshua. Charlatans, Seekers and Shamans: The Ayahuasca Boom in Western Peruvian Amazon [online]. University of Kansas. Kansas, 2011 [cit. 24. 10. 2018]. Dostupné z: http://bit.ly/citeseerx-ist-psu-edu
 • HORÁK, Miroslav. Případ Takivasi. Koncept tradiční domorodé medicíny peruánské Amazonie. Antropowebzin 2/2010, s. 101–107.
 • Když hlava ubližuje tělu. [online] Česká televize. [cit. 24. 10. 2018]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2055608-kdyz-hlava-ublizuje-telu-psychika-je-stale-castejsi-pricinou-zdravotnich-problemu
 • LUNA, Luis Eduardo. Vegetalismo: shamanism among the mestizo population of the Peruvian Amazon. 1986. PhD Thesis. Almqvist & Wiksell International.
 • LUŽNÝ, Dušan; NAVRÁTILOVÁ, Jolana. Náboženství a sekularizace v České republice. Sociální studia, 2001, 6.2001: 111–125.
 • MARCH, Roger, WOODSIDE, Arch. Tourism Behaviour: Travellers‘ Decisions and Actions. Cambridge, MA: CABI Pub., 2005. ISBN 0-85199-021-5.
 • MASLOW, Abraham. Religions, Values, and Peak Experiences. Columbus: Ohio State University Press, 1964
 • MÜHLPACHR, Pavel. Životní styl mládeže jako příčina sociálního handicapu [online]. Škola zdraví 21. Brno, 2006 [cit. 28. 3. 2018]. Dostupné z: http://www.ped.muni.cz/z21/2006/konference_2006/sbornik_2006/pdf/046.pdf
 • New Age Movement [online] BRITANNICA. [cit. 24. 10. 2018]. Dostupné z: https://www.britannica.com/topic/New-Age-movement
 • ROSTLINKA, Jan. Ayahuasca, šamani a Amazonie. [online]. [cit. 28. 3. 2018]. Dostupné z: http://janrostlinka.cz/
 • VITEBSKY, Piers. The shaman. London: Macmillan, 1995. ISBN 978-0-333-63847-7.
 • VOJTÍŠEK, Zdeněk. Rozpoznat neviditelné. Dingir 3/2010.
 • WALSH, Roger N. The world of shamanism: New views of an ancient tradition. Llewellyn Worldwide, 2007. ISBN 978-0-7387-0575-0.