„Německá“ kultura ve Francii – Alsasko a Alsasané

Petr Kokaisl, Kateřina Hamouzová, Michaela Hromádková, Tereza Jarolímková

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol
Faculty of Economics and Management, CULS Prague, Czech Rep.
kokaisl@pef.czu.cz; k.hamouzova@centrum.cz; misha.09@seznam.cz; jarol.terka@seznam.cz

„German“ culture in France – Alsace and the Alsatians

Authors: Petr Kokaisl, Kateřina Hamouzová, Michaela Hromádková, Tereza Jarolímková
Language: Czech
Issue: 1/2013
Page Range: 20-44
No. of Pages: 25
Keywords: Ethnic minorities; German-speaking minorities; Alsace; Alsatian dialect; ethnicity
Summary/Abstract: The main aim of this paper is to show the specificity of the perception of own ethnicity of the German (or Alsatian)-speaking population living in Alsace in France. Seeing that the German-population (or population speaking German dialect) live outside Alsace too, it is possible to make relatively efficient compared to the influence of government in shaping ethnicity and language. This paper should give an answer to the question: What is the relationship between state and ethnicity of inhabitants and how Alsatians develop their own ethnicity?


Oblast Alsaska (Alsaska-Lotrinska) byla jako hraniční oblast častým předmětem sporu mezi Francií a Německem, což můžeme pozorovat již od nejstarších historických dob, ale i poměrně nedávno – jen během období let 1850 až 1950 měnilo alsaské obyvatelstvo čtyřikrát státní příslušnost. Tento region je typickou oblastí na pomezí, kde je možné studovat, zda obyvatelstvo nastupuje cestu postupného přibližování se majoritě, nebo naopak dává stálý důraz na kulturní odlišnosti. Zároveň je na příkladu obyvatel území dnešního Alsaska možné ukázat, jak se proměňovala jejich identita od německé přes francouzskou až po alsaskou.
Příspěvek ukazuje specifika Alsaska (hospodářská, klimatická, geografická, historická) a mísení zejména německého a francouzského vlivu na kulturu chápanou v její nejširší definici – kultura jako způsob života. Proto jsou v příspěvku stručně zmíněny nejrůznější prvky takto široce chápané kultury – od dodržování tradic (advent, Vánoce), svébytné prvky architektury, lpění na určitých „typických“ jídlech národní kuchyně, role náboženství.

Rozsáhlejší část příspěvku je pak věnována používání jazyka – alsaštiny, němčiny a francouzštiny, vzdělávání v těchto jazycích a patrným trendům v této oblasti. Pokud budeme sledovat vlivy utvářející etnicitu komplexně, pak je možné naznačit, který z těchto vlivů má největší váhu – zda například státní zásahy, vědomí jinakosti na základě odlišného historického povědomí, používání jazyka nebo náboženská příslušnost.
Cílem tohoto příspěvku je poukázat na specifičnost vnímání vlastní etnicity německojazyčného obyvatelstva žijícího v Alsasku. Vzhledem k tomu, že německojazyčné obyvatelstvo (resp. obyvatelstvo hovořící německými dialekty) žije i mimo tuto oblast, je možné provádět poměrně účinné srovnání vlivu samosprávy na utváření etnicity a používání jazyka. Příspěvek by měl dát odpověď na otázku: jak ovlivňuje stát svými zásahy etnicitu obyvatelstva a dále jak obyvatelé Alsaska odvozují vlastní etnicitu.
Příspěvek vychází z prováděného terénního výzkumu v rámci projektu Pestrá Evropa realizovaném na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze, který si klade za cíl mapování národnostních menšin v Evropě.

Celý příspěvek / Full Text Paper: „Německá“ kultura ve Francii – Alsasko a Alsasané

Bibliografie

Anzahl der Lothringer Dialektsprecher laut Volksbefragungen und Volkszählungen. [online] Culture et Bilinguisme de Lorraine – Zweisprachig, unsere Zukunft, 2011. [cit. 15. 1. 2011]. Dostupné z: <http://www.culture-bilinguismelorraine.org/definitiondenotr/index-de.html>.
• DAUL, L. Wàs màche m’r hit? Vejele fliej! Strasbourg: Amt für Sprache und Kultur im Elsass. [s. d.] ISBN 2-84512-047-8.
De la langue alsacienne: du „Elsasserditsch“ au „Oberditsch“. [online] Les EMIG à Marseille et sa région: les racines alsaciennes – lsasserditsch et Oberditsch, 2010. [cit. 18. 1. 2011]. Dostupné z: <http://emig.free.fr/ALSACE/dialecte_alsacien.html>.
Der elsässische Dialekt in Zahlen. [online] Office pour la Langue et la Culture d´Alsace. 11a, rue Edouard Teutsch – 67000 Strasbourg, 2010. [cit. 18. 1. 2011]. Dostupné z: <http://www.olcalsace.org/de/dialecte-chiffres/der-elsassische-dialekt-in-zahlen.html>.
Elsässisches Wörterbuch. [online] 2002–2010 by Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier, 2010. [cit. 15. 1. 2011]. Dostupné z: <http://germazope.unitrier.de:8080/Projekte/WBB2009/ElsWB/wbgui_py?lemid=>.
• FISCHER, Ch. J. Alsace to the Alsatians? Berghahn Books, 2010.
Food and Agricultural commodities production. [online] Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAOSTAT, 2008. [cit. 8. 1. 2011] Dostupné z: <http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx>.
France Guide. [online] Atout France 2002–2008. [cit. 10. 10. 2010]. Dostupné z: <http://cz.franceguide.com/destinace/francie/regiony/alsace/home.html?NodeID=144>.
• GEIGER-JAILLET, A. Sprachattitüden zukünftiger bilingualer Lehrkräfte im Elsasss. In Mehrsprachigkeit in Europa. Plurilinguismo in Europa. Multilingualism across Europe. Bolzano / Bozen, 2006. s. 23–25.
Germania. Archiv zur Kenntniß des deutschen Elements in allen Ländern der Erde. Frankfurt am Main: Druck und Verlag von Heinrich Ludwig Brönner, 1847.
Jazyky Evropy: Alemanština – Alemannisch. [online] Stránky pro studenty HKS, 2008. [cit. 11. 1. 2011] Dostupné z: <http://www.hks.re/wiki/alemanstina>.
Jazyky Evropy: Hornoněmčina. [online] Stránky pro studenty HKS, 2008. [cit. 11. 1. 2011] Dostupné z: <http://www.hks.re/wiki/hornonemcina_-_hochdeutsch>.
Jazyky Evropy: Švýcarská němčina (Schwyzertüütsch). [online] Stránky pro studenty HKS, 2008. [cit. 11. 1. 2011] Dostupné z: <http://www.hks.re/wiki/svycarska_nemcina>.
L’Alsace en chiffres. [online] Alsace International, 2009. [cit. 22. 1. 2010] Dostupné z: <http://www.alsace-international.eu/dn/dn_alsace_chiffres/>.
• MAFFESSOLI, M. Atlas des populations immigrées. Strasbourg: INSEE-ALSACE, 2005. ISBN 978-2-11-061612-1.
• MARKHAM, J. Alsatian identity remains a study in contradictions. The Globe and Mail. Toronto, Dec 31, 1987.
Německé menšiny v právních normách 1938–1948. Praha: Doplněk a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006. ISBN 80-7239-201-8.
• NIERAAD, N. Elsässische Weihnacht. GRIN Verlag: 2007.
OLCALSACE – Langue et culture régionales en Alsace. Weitergabe: Unterricht und Elsässischkurse. [online] Carte linguistique. 11a, rue Edouard Teutsch – 67000 Strasbourg, 2010. [cit. 18. 1. 2011] Dostupné z: <http://www.olcalsace.org/aff_carte/carte_linguistique_web.jpg>.
Produit intérieur brut en 2008 et 2009: comparaisons régionales. [online] Institut national de la statistique et des études économiques, 2010. [cit. 18. 1. 2011] Dostupné z: .
• SPRINGER, C. P. E. The manuscripts of Sedulius: a provisional handlist. American Philosophical Society, 1995.
• TSCHIRNER, S. Elsass: Fachwerkdörfer und historische Städte, Burgen und Kirchen im Weinland zwischen Rhein und Vogesen. DuMont Reiseverlag: 2000.