Společenský význam tradic v Kyrgyzstánu v porovnání s tureckými Kyrgyzy v oblasti Ulupamir

Eva Bosáková

İstanbul Üniversitesi, Kalenderhane Mah. Bozdoğan Kemeri Cad. No:13, İstanbul, Türkiye
Istanbul University, Turkey
evicka.boss@gmail.com

The social importance of the traditions in Kyrgyzstan in comparison with Turkish Kyrgyz in Ulupamir

Author: Eva Bosáková
Language: Czech
Issue: 2/2014
Page Range: 55-74
No. of Pages: 20
Keywords: Kyrgyz; tradition; habits; Kyrgyzstan; Central Asia; Fergana valley; Turkey; Ulupamir
Summary/Abstract: This paper deals with the influence of social traditions in Kyrgyzstan compared with the Kyrgyz village of Ulupamir in Turkey. The aim of the paper is to compare the influence of traditions in everyday life in these two places. The notion of tradition and the social significance of a pastoral society are influenced by the climatic conditions of the country too. Aspects of Kyrgyz traditions include the respect for religious practices and their relationship to religion, family and family ceremony, the organisation of society in everyday life, kitchen, and the preservation of Kyrgyz customs such as music, literature, crafts and influence pastoral tradition to everyday life. The conclusion is to evaluate the differences and similarities of selected Kyrgyz traditions.


Cílem tohoto příspěvku je porovnat vliv kyrgyzských tradic na každodenní život Kyrgyzů v Kyrgyzstánu a kyrgyzské vesnici Ulupamir v horské oblasti turecké Anatolie, kam utekli před hrozbou komunismu. K jeho zodpovězení je nutné se zaobírat vybranými podotázkami, týkající se vlivu islámu na život obyvatel na jihu Kyrgyzstánu a tureckém Ulupamiru, podobností a odlišností kyrgyzské kuchyně za hranicemi Kyrgyzstánu, vlivu umění a řemeslné výroby na život obyvatel v Kyrgyzstánu a Ulupamiru a vliv tradice pastevectví na život ve zkoumaných oblastech.

Příspěvek vychází z výsledků střednědobých terénních výzkumů a materiálů získaných při návštěvě Kyrgyzstánu a Turecka. Důraz je kladen na kvalitativní metody – hloubkové rozhovory s respondenty více věkových kategorií. Kvalitativní údaje jsou doplňovány a prohlubovány sekundárními daty z literatury, internetových stránek a statistickými daty.

Turečtí Kyrgyzové žijí především ve velkých městech jako Istanbul, Ankara, Malatya a Eskişehir. Jedinou kyrgyzskou vesnicí v Turecku je Ulupamir, který se nachází na východě země v provincii Van náležící k oblasti Erciş.

Kyrgyzské tradice úzce souvisí s životem polonomádské společnosti. Kočovnictví položilo základ téměř všech tradic a ovlivňuje většinu aspektů života kyrgyzského národa od řemeslné výroby přes kuchyň až po rodinné obřadnosti. Tradice kočovného života zaujímá v životě Kyrgyzů důležitější roli než islám. Svatým místem pro muslimy je mešita, ovšem v Ulupamiru byla zničena při zemětřesení v roce 2011. Jedním z nejvýznamnějších muslimských svátků je Kurman Ait, při kterém jsou obětovaná zvířata. Během kurban bayramı v Ulupamiru obětují stovky ovcí.

Ovce společně s koňmi patří k nejcennějším zvířatům. Nejdovednější a nejsilnější jezdci se mohou účastnit kökbörü, které se hraje při speciálních příležitostech a oslavách. Mladí lidé z kyrgyzských měst neprojevují zájem o buskhashi, ale stále ctí tradici a význam hry pro národní cítění. Vesnice Ulupamir žije kökböru, dokonce v tureckém národním týmu jsou všichni hráči Kyrgyzové.

Ovce je součástí i rodinných obřadností jako při narození dítěte, ovšem svatba nadále zaujímá podstatné místo. Kyrgyzové se potýkali od příchodu do Turecka s problémem endogamního manželství, a proto v současnosti uzavírají sňatky s Turky, popř. Kurdy. Na svatbách se tedy zpívají kyrgyzské písně a tančí turecké tance. Únosy nevěst jsou hluboce zakořeněnou tradicí. V Ulupamiru ji považují za jediné možné východisko pro svatbu s milovaným, pokud si to rodina nepřeje. Po obřadu nikah opouštějí novomanželé vesnici na rozdíl od společnosti v Kyrgyzstánu, která novomanžele toleruje a dovoluje jim zůstat. V Kyrgyzstánu dochází k přeměně patriarchální rozšířené rodiny na rodinu nukleární, zatímco v Ulupamiru přetrvávají silné rodinné vazby. Významnou charakteristikou zůstává silné povědomí o rodové příslušnosti pro Kyrgyze.

Rodiny se scházejí při významných událostí, ale i na rodinné pikniky, při kterých se podávají nejznámější kyrgyzská jídla jako bešparmak, plov, manty. Vanští Kyrgyzové vaří velké manty jako v Kyrgyzstánu, i když v Turecku jsou běžnější malé manty. Národním nápojem pro Kyrgyze je kumys, ale v Ulupamiru ho nevyrábějí a preferují ayran či čaj. Kyrgyzové v Ulupamiru se snaží vyrábět a být soběstační ve vlastních produktech jako chléb, jogurt, ayran, skopové maso a další. V Kyrgyzstánu je možné vidět postavené jurty, u kterých pastevci nabízejí různé produkty jako kumys či kurut. Jurty slouží k významným ceremoniím nejčastěji spojených s rodinnými obřadnostmi.  Pokud si je Kyrgyzové nemohou dovolit kvůli financím či problémům s umístěním, pronajímají si je nebo je sdílejí jako v Ulupamiru, kde jsou k dispozici pouze dvě jurty.

V jurtách jsou k vidění barevně zdobené koberce vyráběné z plstěného materiálu. Dlouhou tradici koberců převzaly dívky z oblasti Van. V Ulupamiru založily dům, kde tkají hereke koberce. Při tkaní je provázejí zvuky komuzu a kyrgyzských písní. Kromě koberců vyrábějí boty, podložky, talíře, čepice, ale i domácí sýr a chléb. Ulupamiřané jsou soběstační v řemeslné výrobě, dokonce se výroba rozšiřuje do dalších měst jako Istanbul.

Téměř každé kyrgyzské řemeslo má počátek v nomádském stylu života, jehož umění bylo možné předávat materiální stránkou, ale i součástí nejrůznějších tradic. Dodnes se předává z generace na generaci výroba koberců, hraní na hudební nástroje, zpěv folkových písniček, vyprávění příběhů atd.

Celý příspěvek / Full Text Paper: Turečtí Kyrgyzové

Bibliografie

 • Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Sonuçları [online]. 2007 [cit. 1. 12. 2013]. Dostupné z: <http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul>.
 • Art. Kyrgyz jer [online]. 2007 [cit. 19. 3. 2014]. Dostupné z: <http://www.kyrgyzjer.com/en/kg/section27/section254/>.
 • EMERICK, Yahiya. The complete idiot’s guide to understanding Islam. Indianapolis, IN: Alpha, c2002, xxiii, 383 p. ISBN 978-00-286-4233-3.
 • Erciş Ulupamir Köyü’ndeki Kırgızlar Yardım Bekliyor. In: Haberiniz [online]. 2011 [cit. 17. 12. 2013]. Dostupné z: <http://www.haberiniz.com.tr/yazilar/haber42495-Ercis_Ulupamir_Koyundeki_Kirgizlar_Yardim_Bekliyor.html>.
 • HAN-WOO, Choi. Ethnological Review of the Van Kyrgyz. International Journal of Central Asian Studies. 2010, č. 14.
 • HORÁK, Slavomír. Manas [online]. 2012 [cit. 5. 2. 2014]. Dostupné z: <http://slavomirhorak.euweb.cz/sa1999-manas.htm>.
 • HORÁK, Slavomír. Rusko a Střední Asie po rozpadu SSSR. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1472-4.
 • In Kyrgyzstan, Polygamy’s Rise Takes Its Toll. [online] Radio Free Europe, 2014 [cit. 22. 2. 2014]. Dostupné z: <http://www.rferl.org/content/In_Kyrgyzstan_Polygamys_Rise_Takes_Its_Toll_On_Women/1977852.html>.
 • Jak se stát muslimem. [online] Islamweb, 2010 [cit. 19. 3. 2014]. Dostupné z: <http://www.islamweb.cz/fatwy/fatwa.php?fatwaId=104>.
 • KALYBEKOVA, Asel. Kyrgyzstan: Bride Kidnapping Not Just a Rural Phenomenon. [online] Eurasianet.org, 2013 [cit. 19. 2. 2014]. Dostupné z: <http://www.eurasianet.org/node/66952>.
 • KAYIPOV, Sulayman. Ethnological Review of the Van Kyrgyz. International Journal of Central Asian Studies. 2010, č. 14.
 • KOKAISL, Petr a kol. Kyrgyzstán a Kyrgyzové. Plzeň: Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, 2008. ISBN 978-80-7043-772-8.
 • Komuz. Traditional music and musical instruments of the Kyrgyz [online] 2010–2011 [cit. 2. 3. 2014]. Dostupné z: <http://www.sounds.kg/en/instrument/strynna>.
 • LAMBERT, Larry B. Buzkashi [online]. 2010 [cit. 2013-11-15]. Dostupné z: <http://www.afghan-network.net/Culture/buzkashi.html>.
 • OPKINS, Ben. Ölmüş Bir Koyunu Değerlendirmenin 37 Yolu. 2006.
 • Population and Housing Census of the Kyrgyz Republic of 2009: Book I. Main social and demographic characteristics of population and number of housing units. Bishkek: National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic, 2009.
 • SARDAR, Ziauddin a Richard JANDA. Islám: Náboženství, historie a budoucnost. Brno: JOTA, s. r. o., 2010. ISBN 978-80-7217-628-1.
 • Tatar yemekleri: Kurut. [online] Tataryemekleri blogspot, 2010 [cit. 12. 3. 2014]. Dostupné z: <http://tataryemekleri.blogspot.cz/2010/12/kurut.html>.
 • The Kyrgyz horse: Kyrgyz customs and national traditions. [online] Oriental Express Central Asia, 2003–2014 [cit. 25. 2. 2014]. Dostupné z: <http://www.kyrgyzstan.orexca.com/horse.shtml>.
 • The World Factbook. [online]. Central Intelligence Agency, 2012 [cit. 16. 11. 2013]. Dostupné z: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html>.
 • VAN HERPEN, Wilco. An old Kyrgyz village in eastern Turkish town. [online]. Hurriyet Daily News, 2012, č. 2 [cit. 22. 10. 2013]. Dostupné z: <http://www.hurriyetdailynews.com/an-old-kyrgyz-village-in-eastern-turkish-town.aspx?pageID=238&nID=11665&NewsCatID=379>.
 • Van’da Kırgız süvari birliği. In: Milliyet Haber [online]. 2013 [cit. 11. 3. 2014]. Dostupné z: <http://gundem.milliyet.com.tr/van-da-kirgiz-suvari-birligi/gundem/gundemdetay/14.04.2013/1693471/default.htm>.
 • Zdroj fotografie: http://www.fhg.cz